System Digitio Factory

Zaawansowane harmonogramowanie, analiza statystyczna i prognoza produkcji.
Przedstawiamy cyfrowego bliźniaka Twojej fabryki.

01/

Sztuczna inteligencja i IoT

Dzisiejsza hala produkcyjna to miejsce spotkań nowoczesnych technologii.

Strategiczne decyzje warto wspierać algorytmami sztucznej inteligencji z pomocą Internetu Rzeczy.

Począwszy od czujników mierzących każdy aspekt funkcjonowania maszyn, przez inteligentne algorytmy podpowiadające najlepsze rozwiązanie problemów powstających w toku produkcji.

Przepływ informacji związanych z procesami powinien być błyskawiczny, aby móc na bieżąco dostosowywać parametry produkcyjne do zdarzeń mających miejsce na hali. Ich analiza powinna się odbywać w sposób zautomatyzowany, sugerując osobom zarządzającym najlepsze, gotowe rozwiązania.

Odtwórz wideo

02/

Koncepcja Cyfrowego Bliźniaka​

Cyfrowy Bliźniak to wierne, cyfrowe odzwierciedlenie rzeczywistości w wybranym obszarze. W przypadku systemu Digitio Factory jest to odzwierciedlenie procesu produkcyjnego

Nasz system składa się z niewidocznej, lecz kluczowej warstwy backend’u oraz wizualnego odzwierciedlenia hali produkcyjnej, będącego jednocześnie interfejsem użytkownika.

Dzięki zastosowaniu tej koncepcji możliwe jest symulowanie alternatywnych scenariuszy produkcyjnych w taki sposób, aby wybrać najlepsze z możliwych, bez konieczności realnego przetestowania w warunkach produkcyjnych.

03/

Transparentna produkcja

Chcąc kontrolować każdy, nawet najdrobniejszy szczegół wpływający na szybkość i efektywność procesu produkcji, należy sięgnąć po potężne możliwości jakie daje technologia.
Efekt ten uzyskamy poprzez nadzór nad urządzeniami z obszaru automatyki takimi jak czujniki, czytniki i inne urządzenia pomiarowe, które analizują procesy produkcji w sposób autonomiczny i bez udziału człowieka. Istotna jest także bieżąca kontrola pracy operatorów obsługujących maszyny produkcyjne.

Technologie, harmonogramy, kontrola.

Podstawą funkcjonowania systemu Digitio Factory jest harmonogram produkcji, wspierający wytwarzanie określonych produktów.

Samo harmonogramowanie przebiega w sposób intuicyjny, oferując możliwość szybkiej i prostej edycji pozycji. Dzięki możliwości zbierania informacji bezpośrednio z linii produkcyjnej w trybie rzeczywistym, harmonogram jest zestawiany z realnym postępem prac, a zebrane dane mogą służyć do budowy alternatywnych scenariuszy produkcyjnych w module cyfrowego bliźniaka.

04/

Napędzany inteligentnymi algorytmami

Wsparcie kluczowych decyzji dzięki zintegrowanemu modułowi eksperckiemu

"Funkcjonuje on na bazie zakodowanych algorytmów zasilanych danymi spływającymi bezpośrednio z hali produkcyjnej.

Oprogramowanie analizuje alternatywne scenariusze harmonogramowania produkcji, w celu odnalezienia optymalnego z perspektywy określonego kryterium decyzyjnego. Możliwość doboru scenariuszy testowanych w cyfrowym bliźniaku sprawia, że produkcja przebiega w sposób najsprawniejszy z możliwych.”

Przemysław Łuczak
Programista Aplikacji Digitio

Pełna skalowalność systemu

Digitio Factory funkcjonuje w oparciu o nowoczesne rozwiązania programistyczne, zapewniając stabilność i wydajność pracy na każdym urządzeniu.

A co z logistyką produkcji?

Wykorzystaj System WMS

Digitio, to innowacyjna platforma wsparcia procesów produkcyjnych.

Oprócz segmentu harmonogramowania system oferuje możliwość kompleksowego wsparcia całej logistyki produkcji.

Digitio WMS to element systemu, który nadzoruje kontrolę dostaw komponentów produkcyjnych bezpośrednio do linii, czy gniazd produkcyjnych, wykorzystując technologię automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, kody 2D, RFID) oraz elementy automatyki i robotyki (roboty AGV).

Zarządzanie na podstawie precyzyjnych i aktualnych danych.

Oprogramowanie Digitio Control

Digitio - fabryka

Digitio control to zaawansowane oprogramowanie do analizy procesów produkcyjnych.

Podstawą są dane pozyskiwane online z procesów związanych z wytwarzaniem produktów oraz przepływem materiałów w fabryce.

Dzięki zastosowaniu narzędzi statystycznych możliwa jest identyfikacja odchyleń i zagrożeń w realizacji procesów oraz prognozowanie jego stanu w przyszłości. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie na podstawie właściwych i optymalnych decyzji operacyjnych.

Automatyka logistyczna i produkcyjna

Zaprojektujemy i wdrożymy systemy automatyki w Twoim przedsiębiorstwie.

W świecie rosnących kosztów zatrudnienia oraz ciągłych niedoborów wykwalikowanej kadry, niezbędnym staje się sięgnięcie do rozwiązań automatyzujących procesy. W celu właściwej identyfikacji potencjału automatyzacji należy zwrócić uwagę na powtarzalność zadań. Jeśli praca w pewnych obszarach nosi takie znamiona, to z dużym prawdopodobieństwem można ją automatyzować. W naszej ofercie znaleźć można m.in:

05/

Wspólne siły - nowe możliwości

HKK Group będąc liderem konsorcjum uzyskało dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu badawczego pt. Opracowanie systemu informatycznego do aktywnego sterowania produkcją z zastosowaniem koncepcji Digital Twins.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowego innowacyjnego produktu w postaci systemu informatycznego umożliwiającego aktywne sterowanie produkcją poprzez dynamiczne harmonogramowanie produkcji oraz bieżące monitorowanie parametrów przepływu materiałów i procesów wytwórczych. Funkcjonowanie systemu będzie opierało się na analizie i podejmowaniu decyzji z zastosowaniem metod symulacyjnych oraz metod wspomagania decyzji. Realizacją prac zajmować się będzie konsorcjum składające się: HIT-Kody Kreskowe i Konsorcjanta: Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Projekt podzielony jest na 5 etapów.

Efektem projektu będzie: system informatyczny wpisujący się w koncepcję Digital Twins. Rozwiązania funkcjonalne systemu pozwolą na cyfrowe odwzorowanie rzeczywistych procesów produkcyjnych.

POIR.01.01.01-00-0352/21

Usługi doradcze i optymalizacyjne

Ścisła współpraca z Politechniką Poznańską umożliwia nam zaproponowanie profesjonalnego doradztwo w zakresie doskonalenia procesów zarządzania i organizacji produkcji.

06/

Kontakt z Doradcami

Sebastian Lisowski

Doradca Klienta - Systemy Digitio

Sebastian jest pasjonatem nowych technologii, szczególnie tych wspierających skomplikowane procesy produkcji i logistyki. Ze znanym sobie zaangażowaniem i błyskiem w oku, podejmie się wyzwania realizacji nawet najtrudniejszych projektów optymalizacyjnych.

Zbigniew Chudziak

Doradca Klienta - Systemy Digitio

Zbyszek jest w naszym zespole od wielu lat. Przeprowadził pomyślenie dziesiątki wdrożeń systemów WMS o różnych skalach rozbudowania. Jego doświadczenie i wiedza są wsparciem na każdym etapie realizacji projektu.

Czekamy na Twój telefon lub wiadomość. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.