Kompletacja głosowa - Voice Picking

Technologia kompletacji głosowej voice picking, to innowacyjna metoda wspomagająca pracę pracowników magazynowych w komunikacji z systemem WMS. Dzieje się to poprzez zintegrowanie urządzeń umożliwiających słuchanie i przekazywanie ustnych komunikatów z systemem zarządzania magazynem.

01/

Dla kogo system Voice Picking?

System kompletacji głosowej znajdzie zastosowanie szczególnie tam, gdzie operatorzy kompletujący zamówienia powinni mieć możliwość wykorzystania dwóch rąk do realizacji zadań magazynowych (hands free). W wariancie klasycznym, operator korzysta z urządzeń mobilnych (kolektory danych). System kompletacji głosowej sprawdzi się doskonale podczas kompletacji tzw. drobnicy w sektorze retail, farmacji, czy branży motoryzacyjnej. Działa w ponad 50 językach.

02/

Efekty zastosowania systemów kompletacji głosowej

Liczby mówią same za siebie:

  • ponad 30% wzrost efektywności kompletacji
  • 99,99% skuteczności kompletacji
  • minimalizacji liczby wypadków przy pracy (nawet o 20%)
  • redukcja czasu wdrożenia nowych pracowników (nawet o 85%)
Poznajmy się!