Automatyka logistyczna
i produkcyjna

Automatyczny odczyt kodów kreskowych, systemy machine vision i systemy wizyjne, automatyczna kontrola jakości, systemy print & apply, bramki RFID. Wdrażamy rozwiązania naszych partnerów: Datalogic, CAB, Zebra, OMRON.

01/

Automatyka to teraźniejszość

W świecie rosnących kosztów zatrudnienia oraz ciągłych niedoborów wykwalikowanej kadry, niezbędnym staje się sięgnięcie do rozwiązań automatyzujących procesy.

W celu właściwej identyfikacji potencjału automatyzacji należy zwrócić uwagę na powtarzalność zadań. Jeśli praca w pewnych obszarach nosi takie znamiona, to z dużym prawdopodobieństwem można ją automatyzować.

Co oferujemy?

Procesy produkcyjne i operacje logistyczne nie uznają kompromisów.

Projektowane przez mój dział rozwiązania, odpowiadają na potrzeby organizacji o każdej skali, zaczynając od międzynarodowych lotnisk, przez duże centra logistyczne i fabryki, po małe i średnie firmy działające lokalnie.

Każda branża ma swoje unikalne wyzwania, ale nasze rozwiązania są dostosowane do każdej z nich. Niezależnie od skali wdrożenia, zapewniamy najwyższą jakość, profesjonalizm oraz dotrzymanie terminu.

Wojciech Stachowiak
Kierownik Działu Rozwiązań Automatyki

15 lat

doświadczenia
Opieramy się na niezawodnej technologii naszych partnerów:

02/

Przegląd rozwiązań i case studies

IMG_8004
Datalogic AV7000 - zaawansowane i wszechstronne rozwiązanie do automatycznej identyfikacji towarów.

Przedstawiamy nowoczesny czytnik kodów kreskowych, zaprojektowany do szybkiej, niezawodnej i wszechstronnej identyfikacji towarów.

Dzięki zastosowaniu tej koncepcji możliwe jest symulowanie alternatywnych scenariuszy produkcyjnych w taki sposób, aby wybrać najlepsze z możliwych, bez konieczności realnego przetestowania w warunkach produkcyjnych.

Case study - studium przypadku
Wyzwanie

Firma logistyczna z sektora e-commerce miała problem z opóźnieniami w procesie zbierania danych w magazynie, związanymi z wydajnością przenośników typu crossbelt, które przemieszczały przesyłki z prędkością do 3 metrów na sekundę.

Rowiązanie

Jedną z kluczowych funkcji AV7000, która przyczyniła się do poprawy procesów magazynowych, jest możliwość analizowania obrazu. Dzięki temu rozwiązaniu firma mogła monitorować i analizować w czasie rzeczywistym ruch przesyłek na taśmociągu, co umożliwiło szybkie wykrywanie ewentualnych problemów, takich jak zatrzymanie przesyłek lub uszkodzenia opakowań. 

Dodatkowo, firma zdecydowała się skorzystać z rozwiązania WebSentinel, które jest częścią platformy Datalogic AV7000. WebSentinel to zaawansowane narzędzie do analizy danych, które umożliwia monitorowanie wydajności procesów, identyfikację obszarów wymagających optymalizacji oraz generowanie raportów i statystyk.

Efekty
Odtwórz wideo
Arbet styropian
Datalogic Matrix 320
w optymalizacji procesu automatycznego etykietowania print & apply.

Urządzenie Matrix 320 zapewniając skuteczność odczytu na poziomie 99%, gwarantuje niezawodność w identyfikacji kodów kreskowych na etykietach. Szybkość działania czytnika umożliwia płynną integrację z procesem „print & apply” bez generowania opóźnień.

Case study - studium przypadku - ARBET SP.J.

Wdrożenie czytnika Datalogic Matrix 300N w procesie „print & apply” przyniosło wymierne korzyści producentowi styropianu – firmie ARBET z Koszalina. 

Dzięki skuteczności odczytu na poziomie 99% oraz montażowi na stopie aplikatora, firma osiągnęła znaczną poprawę precyzji i szybkości procesu etykietowania. 

Znaczące zredukowanie błędów przyczyniło się do zwiększenia efektywności produkcyjnej, a automatyczna integracja z systemem WMS pozwoliła na lepsze zarządzanie danymi i śledzenie procesu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, zainstalowanie czytnika na stopie aplikatora umożliwiło bardziej płynne i zautomatyzowane przeprowadzenie operacji, minimalizując tym samym ryzyko uszkodzeń lub błędów wynikających z interwencji ludzkich.

Odtwórz wideo
Wizyjna kontrola zawartości etykiet i jakości produktów
z wykorzystaniem kamery Vision Hawk Microscan.

Urządzenie Vision Hawk marki Microscan posiada wiele zalet, które czynią je idealnym narzędziem dedykowanym do automatycznej kontroli jakości. 

W prezentowanym przypadku mówimy o zastosowaniu polegającym na weryfikacji zawartości etykiet samoprzylepnych, podczas procesów produkcyjnych części samochodowych.

Case study - studium przypadku

Wdrożenie smart kamery Vision Hawk Microscan w procesie weryfikacji zawartości etykiet oraz kontroli jakości, przyniosło znaczące korzyści producentowi części samochodowych. Dzięki wysokiej precyzji odczytu oraz szybkości działania kamery, firma osiągnęła poprawę jakości etykietowania a także znaczące przyspieszenie procesu kontroli jakości samych produktów.

Weryfikacja etykiet po ich aplikacji pozwoliła na szybką identyfikację ewentualnych błędów, minimalizując ryzyko wypuszczenia wadliwych produktów na rynek. Integracja kamery z systemem OCR i odczytem kodów kreskowych umożliwiła kompleksową kontrolę zawartości etykiet, zapewniając zgodność z regulacjami branżowymi oraz standardami produkcji.

Datalogic Matrix 320
Datalogic Matrix 320X - automatyczny system odczytu kodów z opakowań zbiorczych na palecie.

W opisywanym przykładzie prezentujemy system składający się z 16 czytników Datalogic Matrix 320X, zamontowanych na ramie w kształcie prostokąta.

Case study - studium przypadku

Wdrożenie systemu automatycznego odczytu kodów z opakowań zbiorczych na palecie z wykorzystaniem czytników Datalogic Matrix 320 przyniosło znaczące korzyści producentowi artykułów spożywczych. Dzięki wysokiej wydajności odczytu oraz precyzyjnemu działaniu czytników, firma osiągnęła znaczną poprawę efektywności procesu identyfikacji produktów na etapie przyjęcia do magazynu.

Automatyczne przekazywanie odczytanych danych do systemu WMS umożliwiło szybką aktualizację informacji o stanie zapasów oraz bieżące monitorowanie przepływu towarów w magazynie. Dodatkowo, automatyczne generowanie etykiet zbiorczych na podstawie odczytanych danych pozwoliło na usprawnienie procesu etykietowania produktów, minimalizując jednocześnie ryzyko popełnienia błędów.

Datalogic ATR - system automatycznej identyfikacji bagażu w automatyce lotniskowej.

Od wielu lat zajmujemy się wdrażaniem systemów automatycznej identyfikacji bagażu ATR (Automatic Tag Reading). Rozwiązanie umożliwia zautomatyzowane sortowanie walizek w lotniskowych systemach obsługi bagażu.

Datalogic ATR pozwala spełnić wymagania najbardziej wymagających aplikacji lotniskowych. System ten umożliwia odczyt informacji zawartej na etykiecie bez konieczności zatrzymywania bagażu czy ingerencji operatorów w proces. Istotą działania systemu jest odczyt kodu kreskowego niezależnie od jego umiejscowienia na bagażu.

Realizacja tego celu możliwa jest poprzez budowę tunelu z urządzeń laserowych Datalogic DS8110 oraz DX8210. Odpowiedni montaż czytników oraz użycie opatentowanych technologii takich jak ACR™ (zawansowany system rekonstrukcji kodu) czy PackTrack™ (system przypisania kodu do produktu), zapewniają bezobsługową pracę, wyskoki poziom odczytu oraz dużą szybkość działania. Wydajność systemu spełnia wymagania rekomendowanej praktyki IATA 1740a.

Informacja zwrotna z ATR może zostać przesłana do systemów klienta poprzez komunikację szeregową lub korzystając z innych, dostępnych, przemysłowych protokołów transmisji danych.

Rodzaje systemów ATR

W zależności od celu jaki ma spełniać Datalogic ATR w systemie obsługi bagażu, występuje on w następujących opcjach:

  • ATR 360° – odczyt z 6 stron (przód, tył, góra, dół, prawo, lewo), typowe zastosowanie: montaż na przenośnikach taśmowych.
  • ATR 270° – odczyt z 5 stron (przód, tył, góra, prawo, lewo), typowe zastosowanie: montaż na sorterach typu tilt¬-tray.
  • ATR 90° – odczyt z 1 strony (dół), typowe zastosowanie: montaż na liniach dolotowych sortera.

Dodatkową zaletą jest możliwość powiązania ATR z oprogramowaniem serwerowym Datalogic WebSentinel™ Plus umożliwiającym podgląd, kontrolę statusu, statystyk oraz agregującym dane ze wszystkich punktów odczytów w danym systemie.

automatyka lotnisko hkk group
Case study - studium przypadku

Wsparcie procesu kompletacji zamówień z wykorzystaniem elementów automatyki magazynowej.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, wdrażamy innowacyjne rozwiązania automatyki magazynowej, wspierające procesy kompletacji zamówień przed wysyłką do klienta.

Automatyczne systemy oparte na odczycie kodów 1D, 2D lub technologii RFID, dają pewność właściwej zawartości danego zamówienia, ograniczają możliwość wystąpienia błędów ludzkich, a także prowadzą do oszczędności zasobów. Rozwiązania tego typu zwiększają wydajność działania całego systemu automatyki, a także podnoszą jakość kontroli przebiegu procesu.

Dodatkową zaletą jest możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu o oprogramowanie serwerowe Datalogic WebSentinel™ Plus. Pakiet umożliwia podgląd, kontrolę statusu, statystyki, a także agreguje dane ze wszystkich punktów odczytów w danym systemie. System może również zostać rozbudowany poprzez wykorzystanie urządzeń wymiarujących Datalogic DM3610. Taka konfiguracja jest w stanie dostarczać wymiary danego produktu „w locie”, bez konieczności zatrzymywania linii.

Rozwiązania tego typu znajdują zastosowanie między innymi na końcówkach linii produkcyjnych, systemach magazynowych czy u klientów z branży e-commerce.

Case study - studium przypadku
Aby zwiększyć wydajność systemu i spełnić stale rosnące wymagania klientów końcowych, nasz klient zdecydował się na inwestycję polegającą na instalacji bramki skanującej złożonej z trzech urządzeń Datalogic DX8210.

Wdrożona konfiguracja pozwoliła pokryć wszystkie powierzchnie na których umieszczony jest kod kreskowy, dzięki czemu mogliśmy zagwarantować wysoki poziom odczytu, bez konieczności pozycjonowania paczek.

Produkty z magazynu wyrobu gotowego transportowane są systemem przenośników w obszar sortera automatycznego, gdzie zainstalowano zestaw skanerów Datalogic. 

Podczas przejazdu produktu przez pole odczytu, kod zostaje rozpoznany i wysłany do systemu nadrzędnego, który nadaje przesyłce odpowiednią destynację. Statystka dostępna w czasie rzeczywistym pozwala na sprawny monitoring działania obszaru wydania towaru. 

Elementy składowe danego zamówieniem kierowane są na określoną zrzutnię, a następnie są pakowane przez operatorów do opakowań zbiorczych. 

Efekty

Roboty logistyczne

03/

Poznaj autonomiczne roboty mobilne

Zwiększ produktywność i uwolnij siłę. Odmień przestrzeń roboczą dzięki elastycznemu, skalowalnemu i szybkiemu we wdrożeniu rozwiązaniu AMR.

04/

Do pobrania / referencje

Katalog

Automatyka logistyczna
i produkcyjna

Wersja PL

Wersja EN

05/

Kontakt z Doradcami

Rafał Siuta

Doradca Klienta ds. Rozwiązań Automatyki

Wojciech Stachowiak

Kierownik Działu Rozwiązań Automatyki

Bartosz Bandych

Doradca Klienta ds. Rozwiązań Automatyki

Czekamy na Twój telefon lub wiadomość. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.