Rozwiązania i usługi BlueYonder

Przedstawiamy pakiet oprogramowania do kompleksowego zarządzania łańcuchem dostaw.
Oto zdefiniowane na nowo rozwiązania dla segmentu retail, logistyki i produkcji.
Uwolnij swój potencjał.

Nawigacja po ofercie:

Category Management

Rozwiązania i produkty

Planowanie asortymentu, tworzenie planogramów, optymalizacja.
Zobacz

Konsulting i usługi

Wdrożenia, integracje, testy i wsparcie, rozwój i szkolenia.
Więcej

Demand & Fulfillment

Rozwiązania i produkty

Zaawansowane prognozowanie popytu i planowanie zatowarowania.
Więcej

Konsulting i usługi

Od analizy przedwdrożeniowej przez implementację, szkolenia, wsparcie i rozwój.
Więcej

Warehouse Management

Rozwiązania i produkty

Zarządzanie magazynem od przyjęcia po wydanie towaru.
Więcej

Konsulting i usługi

Szkolenia i wsparcie. Wdrożenia, integracje i rozwój systemów WMS.
Więcej

Labor
Management

Rozwiązania i produkty

Zarządzania pracownikami na terenie centrum dystrybucji czy magazynu.
Więcej

Konsulting i usługi

Wdrożenia, integracje, testy i wsparcie, rozwój i szkolenia.
Więcej

Rozwiązania
informatyczne
BlueYonder

Category Management

Planowanie asortymentu, tworzenie planogramów, optymalizacja.

Demand & Fulfillment

Zaawansowane planowanie popytu i prognoz sprzedaży.

Warehouse Management

Zarządzanie magazynem od przyjęcia po wydanie towaru.

Labor Management

Zarządzanie personelem i analiza efektywności pracy.

Konsulting
i usługi
BlueYonder

Warehouse Management

Szkolenia i wsparcie. Wdrożenia, integracje i rozwój systemów WMS.

Category Management

Wdrożenia, integracje, testy i wsparcie, rozwój i szkolenia.

Merchandising

To coś znacznie więcej niż zabieg porządkowania półek.

Demand & Fulfillment

Planowanie asortymentu, tworzenie planogramów, optymalizacja.

Luminate Platform

Cyfryzacja pozwoliła producentom i sprzedawcom detalicznym lepiej reagować na skoki popytu. Aby dotrzymać jej kroku, łańcuchy dostaw muszą teraz stać się żywymi i płynnymi ekosystemami zarządzanymi centralnie.  Zsynchronizuj rozwiązania w zakresie planowania, realizacji, pracy, handlu elektronicznego i dostaw, aby płynnie zoptymalizować kompleksową działalność i siłę roboczą dzięki platformie Luminate®. Wykorzystaj wiodące w branży możliwości sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), środowiska użytkownika oparte na przepływie pracy i połączenia w czasie rzeczywistym, aby lepiej przewidywać, zapobiegać i rozwiązywać zakłócenia w całej firmie.

Twoje korzyści:

Komplementarność

Wykorzystaj najpotężniejszy ekosystem łańcucha dostaw z ciągłym dostępem do wiodących na rynku, rozwijających się aplikacji.

Sztuczna Inteligencja

Dostarczaj na dużą skalę, szybko i wydajnie dzięki analityce opartej na AI/ML, zapewniającej lepszą widoczność i szybsze podejmowanie decyzji.

Skalowalność

Elastyczność rozszerzania, dostosowywania i wprowadzania innowacji dzięki wzbogaconej bibliotece komponentów interfejsu użytkownika, mikrousługom i interfejsom API.

Płynność

Jedno, stabilne rozwiązanie od planowania do realizacji, połączy wszystkie procesy realizowane przez Twoją organizację.

01/

Category Management

Sercem każdego procesu handlowego jest zarządzanie kategorią, czyli planowanie asortymentu oraz tworzenie i zarządzanie planogramem, a także planowanie w skali makro.

Rozwiązania Category Management są kluczowe dla każdej sieci handlowej w kontekście konieczności racjonalizacji asortymentu. To bardzo ważne, aby konkretny produkt znalazł się o czasie, na właściwej półce i we właściwym sklepie.

Category Management umożliwia efektywniejsze tworzenie precyzyjnych planogramów, dla poziomu całego sklepu (space planning) a także tworzenie zaawansowanych planów rozkładu asortymentu w sklepie (floor planning). Wśród zaawansowanych funkcji oprogramowania Category Management, warto także wspomnieć o zarządzaniu asortymentem, czy funkcji uproszczenia generowania planogramów. 

Poznaj wszystkie funkcjonalności Category Management:

Channel Clustering

 • Grupowanie sklepów według kategorii uwzględniających czynniki takie jak sprzedaż, popyt lokalny i dane demograficzne.
 • Nacisk na reprezentatywne grupy zamiast pojedynczych sklepów.
 • Optymalna liczba planów asortymentowych.

Assortment Optimization

 • Planowanie asortymentu uwzględniające dostępną przestrzeń na półkach.
 • Rekomendacja asortymentu oparta na sprzedaży, danych shopperowych, ale także danych o substytucyjności.
 • Taktyka definiowana zarówno na poziomie produktu, jak i drzewa asortymentowego.

Space Planning

 • Możliwość tworzenia urozmaiconych wizualizacji planogramów.
 • Rozbudowana analityka pozwalająca na tworzenie raportów opartych na formułach.
 • Ekspresowa podmiana produktów na wszystkich planogramach.
 • Biblioteki produktów i wyposażenia „drag & drop”.

Planogram Generator

 • Optymalizacja planogramów biorąca pod uwagę zdefiniowane reguły merchandisingowe – specyficzne dla sklepu półki meble, sprzedaż z poszczególnych sklepów i lokalny asortyment.
 • Zautomatyzowane tworzenie planogramów specyficznych dla danego sklepu.

Floor Planning

 • Intuicyjne zarządzanie przestrzenią sklepową przedstawione w przystępnej formie graficznej.
 • Analityka wspierająca dopasowanie przestrzeni do wyników sprzedaży z danej kategorii.
 • Bezpośrednia integracja z planogramami.
 • Wykorzystanie plików DXF i Revit przy tworzeniu floorplanów.

Open Access

 • Zautomatyzowana publikacja planogramów & floor planów bazująca na statusach i danych pochodzących z Category Knowledge Base.
 • Wszystkie sklepy otrzymują automatycznie przypisane do nich planogramy i floorplany.
  Szybki, bezpośredni feedback do centrali.
Twoje korzyści:

5%

wzrostu sprzedaży

15%

redukcji zapasów

25%

redukcji OOS-ów

50%

wzrostu wydajności

02/

Demand & Fulfillment

Klienci chcą i mogą otrzymać różnorodne towary dostarczane do nich w ciągu kilku godzin. Spraw, aby to ich oczekiwania sterowały łańcuchem dostaw.

Pakiet oprogramowania Demand, to narzędzie do precyzyjnego prognozowania popytu, na bazie informacji historycznych, oraz na podstawie analizy prowadzonej z wykorzystaniem algorytmów opartych na technologii machine learning. Dzięki zastosowaniu rozwiązania Demand, dowiesz się co, komu, kiedy i w jakiej ilości sprzedasz. 

Demand jest zaawansowanym narzędziem, które wykorzystuje historię zapotrzebowania Twojej firmy, aby stworzyć dokładny prognostyk przyszłego zapotrzebowania. Dzięki temu możesz skorzystać z takiej prognozy do planowania dystrybucji, produkcji, gospodarki materiałowej i transportu.

Funkcjonalności

 • Modelowanie statystyczne
  Zaawansowane modele popytu.
 • Kształtowanie popytu
  Zarządzanie cenami i promocjami.
 • Wdrożenie nowego produktu
  Optymalizacja procesu i efektywności.
 • Cyfrowy łańcuch dostaw
  Potencjał big i master data oraz IoT.
 • Jedna wizja popytu
  Współpraca interesariuszy łańcucha dostaw.
 • Zarządzanie prognozami
  Efektywnie zarządzaj milionami SKU.

Agregacja danych

 • Demand pozwala na zbieranie informacji od dostawców, marketingowców i innych źródeł, aby jeszcze bardziej zwiększyć dokładność prognozy. Na przykład, jeśli Twoja firma produkuje komputery, informacje zebrane od dostawców procesorów, dotyczące nowych technologii, a także od sieci handlowych, odnośnie nawyków zakupowych klientów, mogą posłużyć do stworzenia niezwykle dokładnej prognozy.

 • Dodawanie takich danych nazywane jest decyzyjnym przewidywaniem i jest wbudowane w Twoja prognozę poprzez manualne dodawanie nadwyżek, blokowanie prognozy, wpisywanie targetów, czy modyfikowanie innych wartości lub parametrów.

Wymierne efekty

 • Zwiększona sprzedaż dzięki lepszej dostępności produktów a także lepszym strategiom cenowym oraz promocyjnym na wszystkich etapach cyklu życia produktu, co prowadzi do realizacji pożądanych celów finansowych.
 • Poprawiona marża dzięki zmniejszeniu ilości przeterminowanych produktów i niższym rabatom, wynikającym z poprawy dokładności prognozy przypisującej właściwy produkt do właściwej lokalizacji.
 • Zredukowane zapasy w całym łańcuchu dostaw wynikające ze zmniejszonej zmienności popytu
  i wykorzystania jednej prognozy w całym łańcuchu dostaw.
 • Poprawiona dostępność zapasów i rotacja poprzez wygładzanie zmienności popytu w całej sieci handlowej i zwiększenie synchronizacji w łańcuchu dostaw.
 • Zwiększona wydajność planisty dzięki praktycznie bezobsługowym możliwościom prognozowania.
 • Lepsza dokładność prognozy, wynikająca z zaawansowanej możliwości analizy statystycznej
  i umiejętności segmentowania strumieni popytu
  i prognozowania na wielu poziomach hierarchii.
 • Krzyżowy konsensus funkcjonalny dotyczący prognozy, wynikający z widoczności do przodu
  i umiejętności wyświetlenia i porównania prognozy na wiele sposobów.

Prognoza sprzedaży

 • Wiodące firmy prowadzone są przez jeden głos określony w prognozie sprzedaży – swoich klientów. Dobra prognoza sprzedaży musi być:
 • Dokładna i łączyć się precyzyjnie z innym procesami planowania i wykonania.
 • Mieć poparcie wszystkich interesariuszy, którzy będą korzystać z prognozy.
 • Być przygotowywana i zarządzana w sposób wydajny.

Maksymalna precyzja

 • Blue Yonder Demand oferuje zaawansowane rozwiązania prognozowania popytu, wykorzystując światowej klasy algorytmy.
 • System radzi sobie z wyzwaniami prognozowania, obejmując promocje, nowe produkty i zdarzenia zewnętrzne, takie jak pogoda. Standardy branżowe
  i opatentowane algorytmy uwzględniają różne wzorce sprzedaży, korzystając z Machine Learning.
 • Prognozy generowane są na różnych poziomach hierarchii, co pozwala lepiej uwzględnić trendy
  i sezonowość. Integracja zarządzania promocjami i cenami z prognozami sprzedaży umożliwia lepsze kształtowanie popytu.
 • System prognozuje sprzedaż we wszystkich kanałach niezależnie, oferując narzędzia do analizy wyników i zarządzania wyjątkami.

03/

Warehouse Management

System Blue Yonder Warehouse Management dedykowany jest firmom o najbardziej złożonych potrzebach, realizujących kompleksowe procesy.

Chcąc być konkurencyjnym, musisz nieustannie poprawiać dokładność i zwiększać wydajność operacji magazynowych. Przepływ towarów w Twoim magazynie – od placu manewrowego do doku wysyłkowego – wymaga stabilnego rozwiązania nowej generacji.

HKK Group jest partnerem Blue Yonder (wcześniej JDA) i RedPrairie od ponad dekady. Dzięki temu zyskaliśmy wyjątkowe kompetencje w projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu skomplikowanych projektów WMS. Klienci z różnych branż, o zróżnicowanej skali operacji, opierają rozwój swojego biznesu na długotrwałej współpracy z naszym zespołem.

System Blue Yonder WMS to lider globalnego rankingu Gartner® Magic Quadrant™ dla systemów zarządzania magazynem.

System dostarcza możliwości, które pozwolą na wdrożenie i modyfikację strategii logistycznych w miarę rozwoju Twojego biznesu. Dzięki temu pozostaniesz konkurencyjny i spełnisz oczekiwania klientów. Dzięki rozbudowanym standardowym funkcjonalnościom możliwe jest łatwe i szybkie integrowanie elementów automatyki logistycznej w procesy nadzorowane przez system.

Od kilkunastu lat jesteśmy certyfikowanym wdrożeniowcem rozwiązań BlueYonder w Polsce i Europie.
Twoje korzyści:

100%

eliminacji pomyłek

50%

redukcji kosztów

15%

wzrostu produktywności
Podstawowe funkcjonalności Blue Yonder Warehouse Management

Przyjęcie towaru

 • Najkrótszy czas dock-to-stock jest kluczowy dla natychmiastowej dostępności towaru do alokacji i wysyłki.
 • BY WMS zapewnia elastyczność i swobodę w wyborze najszybszej metody przyjęcia dostawy oraz optymalnej strategii składowania, aby dopasować się do specyfiki produktu i strategii dystrybucji.
 • Blue Yonder Warehouse Management oferuje zaawansowane możliwości cross-dock i put-to-store, aby wspierać nowoczesną dystrybucję sieci handlowych.
 • Jeśli zwroty są kluczowe w Twoich operacjach e-Commerce, to rozwiązanie pozwala na błyskawiczną obsługę zwrotów i najszybszą dostępność zwróconego towaru do dalszej sprzedaży.

Zarządzanie zapasami

 • Po zarejestrowaniu, numery partii i numery seryjne mogą być śledzone i wykorzystane do akcji przywoławczych lub wstrzymania towaru na różnych poziomach składowania.
 • Rozbudowane zarządzanie zadaniami pracy pozwala na wykonywanie usług wartości dodanej (Value Added Services) – od etykietowania przez kompletowanie i dekompletowanie zestawów po skomplikowane podmontaże komponentów dla branży automotive i maszynowej.
 • Zaawansowane możliwości uzupełniania i ciągłej inwentaryzacji zmaksymalizują wykorzystanie zasobów i przyspieszą proces wysyłki.

Wydanie towaru

 • Dla sprawnego, efektywnego i dokładnego przygotowania wysyłek, BY WMS dostarcza wiele metod kompletacji a także opcje kartonizacji, przygotowania dokumentów wysyłkowych, konsolidacji zamówień i sekwencyjnego załadunku.
 • Możliwości przepakowania za pośrednictwem ekranu dotykowego i procesowanie przesyłek w czasie rzeczywistym wspierają sprawność operacji e-Commerce.
 • Aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność swojego magazynu, możesz zintegrować najróżniejsze urządzenia automatyki magazynowej: od Pick-By-Light, poprzez rozwiązania głosowe, przenośniki, sortery, ASRS, aż do AGV i AMR (Autonomous Mobile Robots).
Odtwórz wideo
Case study
ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics jest jednym z wiodących dostawców usług logistycznych w Polsce, działającym na całym świecie. Jako zaufany spedytor lądowy, morski i lotniczy, firma świadczy również usługi logistyki kontraktowej i magazynowania.

Zarządzanie magazynem od Blue Yonder zapewniło ROHLIG SUUS stabilne i łatwo konfigurowalne rozwiązanie, które można płynnie zintegrować z istniejącymi środowiskami IT, umożliwiając firmie rozwój działalności w zakresie logistyki kontraktowej przy jednoczesnym ugruntowaniu pozycji prawdziwego eksperta w dziedzinie logistyki transportu i partnera, któremu klienci mogą zaufać.

04/

Labor Management

Przedstawiamy potężne narzędzie do zarządzania pracownikami na terenie centrum dystrybucji czy magazynu.

Dzięki jego zastosowaniu, możliwe jest ciągłe analizowanie efektywności pracowników względem wcześniej zdefiniowanych parametrów, oraz wskazywanie obszarów do możliwych usprawnień. Możliwość definiowania personalizowanych dashboardów czy powiadomień pozwala na precyzyjną kontrolę efektywności załogi.

Aby efektywnie radzić sobie z zasobami pracy, możesz skorzystać z automatyki lub robotyki albo wykorzystać największy atut, który posiadasz: swoich pracowników. Personel generuje najwyższe koszty w Twoim centrum dystrybucyjnym, ale jeśli będziesz zarządzał ludźmi przy pomocy Labor Management, możesz odblokować potencjał pracowników i rozwinąć ich zaangażowanie oraz produktywność, aby usprawnić obsługę klienta.

Wybrane dashboardy pakietu Labor Management:

Zarządzanie wydajnością

Pomiar wyników i zapewnienie zgodności z przepisami i zasadami pracy. Obejmuje śledzenie czasu pośredniego, frekwencji, jakości i bezpieczeństwa, a także kalkulację nagród motywacyjnych, umożliwiając stworzenie standardowej metodologii dla współpracowników.

Zintegrowane zarządzanie pracą

Dokładne prognozowanie długoterminowego zapotrzebowania na siłę roboczą w oparciu zarówno o dane historyczne, jak i zakres zadań.

Optymalizacja efektywności

Zrozumienie wydajności, efektywności i ogólnej produktywności oraz wykorzystanie informacji do podejmowania działań i wprowadzania zmian.

Audyt u klienta

Labor Management umożliwia pełen wgląd i zrozumienie produktywności personelu. Dzięki temu rozwiązaniu możesz ograniczyć fluktuację pracowników i koszty szkolenia pracowników tymczasowych.

To potężne narzędzie do zarządzania personelem, które pozwala określać standardy pracy i cele czasowe, śledzić aktywność, motywować pracowników i wspierać menadżerów w rozwoju zespołów.

Dzięki dostępności dashboard’ów i powiadomień zawsze będziesz informowany o wydajności operacji a także o wyjątkach i szansach, które się pojawiają. Menadżerowie mogą adresować problemy za pośrednictwem bieżących obserwacji i coachingu. Pracownicy zyskają na standaryzacji procesów, kontroli wydajności i uznaniu własnego zaangażowania.

Planowanie dzienne pozwala rozpoznać zagrożenie, zanim stanie się prawdziwym problemem. Planowanie długoterminowe umożliwia prognozowanie zapotrzebowania na personel, aby zapewnić odpowiednią ilość kompetentnych pracowników do wykonania zadań.

Twoje korzyści:

45%

wzrostu produktowyności

35%

mniejsze koszty pracy

25%

wzrostu zaangażowania

05/

Wdrożenia i integracje systemów WMS

Dostarczamy prawdziwe rezultaty w najkrótszym możliwym czasie. Dzięki temu zwrot z Twojej inwestycji będzie szybki i gwarantowany.

Nasz Zespół konsultantów o kilkunastoletnim doświadczeniu skupia się na faktycznych potrzebach biznesowych, dobierając takie parametry systemowe, które zagwarantują najbardziej efektywną pracę magazynu. Zadbają również o techniczne aspekty funkcjonowania systemu WMS związane z tworzeniem nowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb funkcji systemowych.

Stosujemy sprawdzoną metodologię wdrożeniową ATOM, która umożliwia skuteczną realizację projektów, zgodnie z harmonogramem i budżetem i przy minimalnym ryzyku.

Kiedy wszystko jest już jasne i opisane w specyfikacji funkcjonalnej i technicznej, instalujemy i konfigurujemy system a następnie pomagamy w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów. Wspólnie podejmujemy decyzję o migracji danych i starcie produkcyjnym. Podczas startu i bezpośrednio po nim nasi konsultanci wspierają użytkowników w szybkim opanowaniu operacji i dobrym wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas szkoleń.

Software HKK

WMS sprawdza się najlepiej w zintegrowanym środowisku – to często nie tylko system ERP, lecz także TMS, Labor Management, platforma sprzedażowa czy systemy kurierskie. Nasi konsultanci potrafią przetłumaczyć komunikaty między dowolnymi współpracującymi aplikacjami – niezależnie od tego czy jest to własna platforma ecommerce czy kompleksowe systemy jak SAP czy Oracle.

Jesteśmy specjalistami od Integratora – to narzędzie, które doskonale radzi sobie z każdą integracją i zapewnia elastyczność i niezawodność operacyjną, także w integracji z automatyką magazynową.

Integracja to kluczowy etap planu wdrożenia – w zależności od ilości interfejsów może potrwać nawet kilka tygodni i kończy się dopiero wtedy, gdy uznamy, że współpracujące systemy pracują zgodnie z Twoimi założeniami a dane transakcyjne są prawidłowo uzgodnione.

Posiadamy bogate doświadczenie w integracji produktów BlueYonder z rozwiązaniami klasy voice picking (jesteśmy certyfikowanym Partnerem VoCollect), urządzeniami do wymiarowania Cubiscan, czy rozwiązaniami do automatyzacji procesów logistyki wewnętrznej. 

Zarządzanie magazynem

Już podczas wstępnej prezentacji zwrócimy Twoją uwagę na szczególne możliwości systemu, które mogą w istotny sposób usprawnić operacje i podnieść jakość Twoich usług. W trakcie projektu, na etapie analizy aktualnych procesów i projektowania ich przyszłego kształtu, wykorzystamy wiedzę z dotychczasowych konsultacji i nasze wcześniejsze doświadczenia, aby wspólnie z Twoim zespołem zaprojektować rozwiązanie najlepsze dla Twojego biznesu.

Mamy świadomość, że zmiana w procesie zawsze wymaga uwagi i krytycznej weryfikacji założeń – ale wiemy też, że to się opłaca! Wykorzystanie możliwości automatyzacji i dywersyfikacji procesu – szczególnie dla zadań kompletacji czy przygotowania wysyłki – może przynieść szybkie efekty.

Start produkcyjny oznacza zamknięcie projektu wdrożeniowego – ale też otwarcie etapu ciągłego doskonalenia systemu. Twoi specjaliści są już dobrze wyszkoleni i potrafią zadbać o wydajność systemu i płynność procesów. Potrafią też dopasować konfigurację do zmieniających się wymagań biznesowych.

A gdy oczekiwania biznesu wymagają dodatkowych zasobów – konsultanci HKK dołączą do zespołu i pomogą w przygotowaniu modyfikacji procesów, dodatkowych raportów i etykiet, integracji z nowym systemem nadrzędnym lub transportowym oraz zaproponują szkolenia niezbędne do podniesienia kompetencji Twojego zespołu na kolejny, wyższy poziom.

06/

Szkolenia, wsparcie, rozwój systemu WMS

System WMS
Ciągła edukacja i poznawanie kolejnych funkcji systemu to podstawa skutecznego wdrożenia WMS.

Od pierwszej sesji szkoleniowej zapoznajemy użytkowników kluczowych i administratorów z funkcjami systemu, pokazujemy możliwości konfiguracji i integracji z otoczeniem IT.

Przed startem produkcyjnym przygotowujemy zespół projektowy do prowadzenia testów, opracowania dokumentacji i przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych. Gdy nowy system działa już produkcyjnie pomagamy kluczowym użytkownikom i trenerom w poszerzeniu znajomości zaawansowanych funkcjonalności i nabyciu nowych umiejętności. Możemy zorganizować szkolenia dotyczące np. raportów, przygotowania etykiet, uruchomienia nowych modułów czy rozszerzenia konfiguracji.

ekspert-zone

Każdy system informatyczny po etapie konfiguracji powinien być przetestowany zgodnie z opracowanymi scenariuszami testowymi w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia błędu w środowisku produkcyjnym. Oferujemy usługi manualnego oraz automatycznego testowania nowych funkcjonalności systemu WMS przed ich produkcyjnym wprowadzeniem w infrastrukturę IT magazynu.

Wsparcie dostępne jest już w trakcie implementacji – nasi konsultanci pomagają w utrzymaniu dostępności systemu w trakcie testów, przygotowania Go-Live i podczas startu produkcyjnego (hypercare). Usługa wsparcia jest dostarczana przez konsultantów, którzy znają Twoją konfigurację – dzięki temu zawsze wiedzą, gdzie i czego szukać.

W trakcie normalnych operacji, dla krytycznych zgłoszeń, nasze usługi wsparcia są dostępne w trybie 24/7 w języku polskim i angielskim. Pomagamy rozwiązywać problemy szybko i skutecznie, bez uszczerbku dla Twoich operacji.

W szczególnych sytuacjach wymagany jest udział producenta w rozwiązaniu problemu lub przygotowaniu poprawki – nasi konsultanci pracują wtedy blisko z inżynierami Blue Yonder i specjalistami klienta. W efekcie czas postoju lub spowolnienia operacji jest skrócony do minimum.

Możliwości konfiguracyjne BY WMS są szerokie i wymagają krytycznego podejścia na etapie analizy przedwdrożeniowej. Nie zachęcamy nigdy do podejścia życzeniowego – wg zasady ‘a może się przyda’. Zamiast tego pomagamy wdrożyć te funkcje, które są dla Twojego biznesu niezbędne. Dzięki temu Twój system wystartuje w krótkim czasie i szybko nabierze rozpędu.

Kiedy system działa już stabilnie i nadaje impetu Twoim operacjom, czas zająć się podkręceniem tempa – uruchomieniem nowych funkcji, tuningiem i automatyzacją procesów. Wspólnie ustalimy ścieżkę rozwoju Twojego systemu i dostarczymy ekspertyzę i zasoby do realizacji tego planu.

Rozwój systemu WMS to proces ciągły i cykliczny – poszczególne projekty rozwojowe mogą być prowadzone równolegle i mogą wymagać zasobów większych niż aktualnie dostępne w zespole klienta. Konsultanci HKK dołączą do zespołu projektowego na czas i w zakresie niezbędnym do uruchomienia projektu szybko i przy niskich kosztach.

Aktualizacja do nowej wersji może mieć kluczowe znaczenie dla wydajności i niezawodności systemu – jeśli od kilku lat Twój WMS nie był aktualizowany, czas o tym pomyśleć. Nasi konsultanci przybliżą nowe funkcje i doradzą jak z nich skorzystać. Jeśli dotychczas korzystałeś z wielu modyfikacji – może się okazać, że nie będą one już niezbędne w takim zakresie jak dotychczas. To może pomóc zaoszczędzić na kosztach aktualizacji i wsparcia.

07/

Usługi dla Category Management

Od analizy przedwdrożeniowej przez implementację, szkolenia, wsparcie i rozwój. Zaufaj ekspertom.

Nasze usługi profesjonalne pomogą Ci skutecznie wdrożyć wybrane rozwiązanie i zadbać o jego aktualizację. Z pomocą naszych konsultantów zdefiniujesz właściwe podejście biznesowe w zarządzaniu kategorią, a to pozwoli na odpowiednie dostosowanie dostępnych narzędzi systemowych.

Inwestujesz w rozwiązania kompleksowe, niezawodne i skalowalne. Naszym zadaniem jest pomoc w ich dopasowaniu do specyfiki Twojego biznesu. Nasi konsultanci są specjalistami w danej dziedzinie – posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne dla skutecznego wdrożenia systemu i integracji z Twoim otoczeniem biznesowym. Aby uzyskać szybki zwrot z inwestycji i bezproblemową realizację, potrzebujesz odpowiedniego partnera wdrożeniowego. 

HKK dysponuje bogatym doświadczeniem w zapewnianiu pomyślnego przejścia procesu, na czas i w ramach budżetu, a wszystko to poparte dużą pulą zadowolonych klientów. Nasi konsultanci są specjalistami w integracji systemów zewnętrznych, dających przede wszystkim możliwość importu danych produktowych, sprzedażowych i sklepowych. 

Półki sklepowe optymalizacja

Inwestujesz w rozwiązania kompleksowe, niezawodne i skalowalne. Naszym zadaniem jest pomoc w ich dopasowaniu do specyfiki Twojego biznesu. Nasi konsultanci są specjalistami w danej dziedzinie – posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne dla skutecznego wdrożenia systemu i integracji z Twoim otoczeniem biznesowym.

Wspólnie zaczynamy od przełożenia założeń operacyjnych i wymagań biznesowych na specyfikację funkcjonalną i techniczną. Analizujemy luki (gap analysis) i znajdujemy odpowiednie rozwiązania, które zapewnią płynne wdrożenie.

W zespole projektowym nasi konsultanci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z Twoimi specjalistami i wspólnie pracują nad realizacją projektu zgodnie z harmonogramem. Wykorzystujemy sprawdzoną i skuteczną metodologię, dzięki czemu jesteśmy zawsze po tej samej stronie.

Koncepcja systemu WMS

Aby uzyskać szybki zwrot z inwestycji i bezproblemową realizację, potrzebujesz odpowiedniego partnera wdrożeniowego. HKK dysponuje bogatym doświadczeniem w zapewnianiu pomyślnego przejścia procesu, na czas i w ramach budżetu, a wszystko to poparte dużą pulą zadowolonych klientów. 

Oparta na najlepszych praktykach i sprawdzona metodologia Blue Yonder Enterprise Methodology – to szablon zapewniający sukces krok po kroku. Szybko osiągniesz oczekiwaną wartość.

W pełni przeszkolony zespół wdrożeniowy poradzi sobie z każdą formą wdrożenia, bez względu na to jaki będzie sposób licencjonowania. Jesteśmy przygotowani aby wdrożyć dla Państwa rozwiązania z zakresu Category Management On-premise jak i te w formie SaaS (Software as a Service), zaczynając od pojedynczych modułów systemu a kończąc na rozbudowanej sieci wspierającej mikro i makro kategorie.

digitalizacja

Category Management jest sercem procesów handlowych w przedsiębiorstwie. Pozwala dokonywać najwłaściwszych wyborów podpartych szeroką gamą analiz. Oczywiście proces nie byłby tak rozbudowany gdyby nie dane pochodzące ze zintegrowanych środowisk.

Nasi konsultanci są specjalistami w integracji systemów zewnętrznych, dających przede wszystkim możliwość importu danych produktowych, sprzedażowych i sklepowych. Elementem każdego planu wdrożenia są warsztaty podczas których wspólnie z Państwem przeprowadzamy mapowanie odpowiednich pól wymiany danych.

Systemy zewnętrzne zasilające Category Management danymi to podstawa poprawnego procesu zarządzania. Ale co z komfortem pracy użytkownika? Na tym polu również pędzimy z pomocą. Integrujemy rozwiązania przygotowane przez producenta (takie jak automatyczny import zdjęć produktowych) jak i dedykowane personalizacje, które najczęściej służą poprawie komfortu pracy użytkownika.

08/

Szkolenia, wsparcie, rozwój systemów CatMan

Nasz zespół szkoleniowy tworzą certyfikowani konsultanci Blue Yonder.

Podczas pierwszych warsztatów w procesie wdrożeniowym przybliżamy użytkownikom funkcjonalność poszczególnych modułów w celu poprawnego zrozumienia optymalnego procesu biznesowego, z wykorzystaniem narzędzi Blue Yonder.

Przed uruchomieniem produkcyjnym przeprowadzamy szkolenie użytkowników kluczowych oraz użytkowników końcowych przygotowując cały zespół do płynnej zmiany sposobu wykonywania pracy. W sytuacji gdy w przedsiębiorstwie funkcjonuje już w pełni wdrożony system Category Management pomagamy przy wprowadzeniu do pracy nowych użytkowników bądź pomagamy tym już pracującym wejść na wyższy poziom zaawansowania. 

Łatwo zauważyć, że już na etapie spotkań biznesowych zahaczamy o konsultacje dyskutując na temat procesów i możliwości ich optymalizacji.

W trakcie procesu wdrożeniowego nasi doświadczeni konsultanci bazując na wiedzy zdobytej podczas kursów, szkoleń a przede wszystkim na doświadczeniu z dotychczas zrealizowanych wdrożeń systemu Category Management pomogą zaprojektować lub przemodelować aktualny proces w sposób, który przyniesie wymierne korzyści. Dla każdego realizowanego przez HKK projektu przygotowujemy indywidualną specyfikację biznesową, pozwalającą już na początkowym etapie oszacować wartości dodane po wdrożeniu.

Uruchomienie produkcyjne jest etapem kończącym proces wdrożenia, ale na pewno nie zamykającym rozwój. Oczekiwania biznesu w związku z tym często wymagają dodatkowych zasobów – konsultanci HKK są gotowi, żeby wesprzeć Państwa w ciągłym doskonaleniu przez modyfikację aplikacji, uruchamianie dodatkowych raportów, rozbudowę systemu dodając integracje z oprogramowaniem zewnętrznym.

Inżynierowie HKK Group

Wiedza zdobyta w szczególności podczas wdrożeń rozwiązań z zakresu Category Management pozwala na zastosowanie odpowiedniej do wymagań procesu, konfiguracji systemu. Dzięki takim rozwiązaniom system wystartuje w krótkim czasie i szybko nabierze rozpędu. Prędkość w rozwoju wymaga czasem niekonwencjonalnych metod dostosowania rozwiązania. Zespół HKK posiada ogromne doświadczenie w personalizacjach wdrożonych rozwiązań dodając w ten sposób ogromne wartości.

Korzystanie z najnowszej wersji posiadanego systemu, to klucz do właściwego rozwoju przedsiębiorstwa. Zgłaszane oczekiwania wobec dodatkowych funkcjonalności są niezwykle istotną informacją dla Blue Yonder. Producent podczas projektowania aktualizacji bierze pod uwagę zapotrzebowanie klientów bądź partnerów. Dlatego każda nowa wersja jest zgodna z oczekiwaniami aktywnych użytkowników.

Proces uruchomienia aktualizacji może się okazać bardziej skomplikowany niż przypuszczaliśmy. Dzieje się tak dlatego, że każda konfiguracja jest specyficzna dla biznesu i kluczowym zagadnieniem jest to aby jej nie stracić podczas migracji. W takich sytuacjach zespół konsultantów HKK służy pomocą. Wdrażamy aktualizacje zachowując wszelkie niezbędne do tego procesu zasady – przygotowujemy backup danych, konfiguracji, stworzonych interfejsów i płynnie przechodzimy do nowej wersji nie tracąc wypracowanych dotychczas udogodnień.

09/

Konsultacje z zakresu merchandisingu

Wygląd sklepu jest wizytówką Twojego biznesu, a Merchandising to coś więcej niż zabieg porządkowania półek.

Odgrywa on niezwykle istotną rolę w procesie budowania wizerunku, a także jest jednym z najistotniejszych aspektów działania każdej placówki. W biznesie ważny jest ciągły rozwój i doskonalenie. Dlatego tak ważne jest sięganie po nowe trendy i technologie.

Konsultacje z zakresu merchandisingu będą idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy stawiają sobie za cel aby: zwiększyć efektywność sprzedaży produktów, poprawić ogólny wizerunek sklepu oraz uniknąć pustych półek.

W ramach konsultacji pomożemy Ci opracować strategię sprzedaży, która będzie uwzględniać m.in.:

 • Jeszcze lepsze rozumienie nawyków i decyzji konsumenckich w punkcie sprzedaży.
 • Aktywizację sprzedaży produktów, poprzez odpowiedni dobór asortymentu uwzględniający preferencje i potrzeby klientów oraz tendencje rynkowe.
 • Optymalne rozmieszczenie produktów na półkach sklepowych, dzięki wizualizacjom w postaci planogramów, włącznie z kwestiami dotyczącymi ich widoczności i dostępności.

Dzięki konsultacjom z zakresu merchandisingu, będziesz wiedział jak wykorzystać narzędzia sprzedaży w Twojej firmie, aby osiągnąć większą sprzedaż i zysk, a także zwiększyć lojalność klientów.

Ten obszar wspierania branży retail należy w naszym zespole do Damiana Sekuły, którego doświadczenie i umiejętności poparte są m.in przez:

 • Kilkuletnie doświadczenie w zakresie Blue Yonder Category Management.
 • Przygotowywanie analiz rynkowych w celu ustalenia trendów rozwojowych w oparciu o dane sprzedażowe.
 • Przygotowywanie analiz sprzedażowych w celu optymalizacji produktowej pod kątem potrzeb zakupowych klientów.
 • Tworzenie wizualizacji produktów na półkach sklepowych (planogramy) oraz wizualizacji planu sklepów (floorplan).
Szkolenia Merchandising

10/

Usługi dla Demand & Fulfillment

Od analizy przedwdrożeniowej przez implementację, szkolenia, wsparcie i rozwój. Zaufaj konsultantom akredytowanym przez Blue Yonder.

Nasze usługi profesjonalne – od analizy przedwdrożeniowej przez implementację, szkolenia, wsparcie i rozwój – pomogą Ci skutecznie wdrożyć wybrane rozwiązanie i zadbać o jego aktualizację. 

Nasi konsultanci pomogą odzwierciedlić procesy w prognozowaniu, jak i uzupełnianiu zapasu oraz pokażą jak lepiej wykorzystać dostępne narzędzia systemowe. A gdy biznes postawi nowe wymagania – pomożemy szybko dostosować system i przygotować się na dalsze wyzwania.

Nasi akredytowani konsultanci Blue Yonder są przygotowani na wdrożenie dla Państwa rozwiązania z pakietu Demand and Fulfillment jako SaaS (Software as a Service), włączając tylko te moduły, które są odpowiedzią na Państwa potrzeby biznesowe. 

Projekt wdrożeniowy prowadzimy metodyką Agile, dzięki czemu już na wczesnym etapie implementacji dostarczamy wartość dla organizacji. Bliska współpraca z Product Ownerami zapewnia szybką reaktywność w projekcie i pełną widoczność na projekt.

Możliwości konfiguracyjne BY Demand and Fulfillment są szerokie i wymagają wnikliwego podejścia na etapie zapytania ofertowego. Nie zachęcamy nigdy do podejścia życzeniowego – wg zasady ‘a może się przyda’. Zamiast tego pomagamy wdrożyć te funkcje, które są dla Państwa biznesu niezbędne. Dzięki temu system wystartuje w możliwie krótkim czasie i szybko nabierze rozpędu.

Szkolenia Merchandising i Demand

W naszej ofercie jest kilka standardowych szkoleń, które możemy przeprowadzić, zarówno dla nowych użytkowników systemu, jak i dla całego zespołu w ramach implementacji systemu.

 • Demand – Koncept Strategiczny – to szkolenie zapewni przegląd Demandu, jego cech, korzyści i wartości biznesowej. 
 • Demand 360  – to szkolenie przeprowadzi Cię przez kluczowe funkcje Demand 360, jak używać arkusza zapotrzebowania do przeglądania, analizowania danych prognoz, ich edycji i wyświetlania wpływu wprowadzonych zmian.
 • Demand – to szkolenie przeprowadzi Cię przez kluczowe cechy Demand, jak pracować w Demand Workbench, różnych technik prognozowania, znaczenie danych rynkowych w prognozowaniu oraz jak zarządzać produktem w całym jego cyklu życia.
 • Fulfillment – Koncept Strategiczny  – to szkolenie zapewni przegląd Fulfillmentu, jego cech, korzyści i wartości biznesowej.
 • Order Optimization – Koncept Strategiczny – to szkolenie zawiera podsumowanie głównych możliwości aplikacji Order Optimization oraz tego, jak te możliwości pomagają złagodzić wyzwania związane z zakupami i problemy z zarządzaniem zapasami. Zawiera przegląd procesu optymalizacji zamówienia i algorytmów, które zapewniają funkcjonalność tego procesu.

Baza wiedzy - materiały do pobrania

Ulotka – Blue Yonder Warehouse Management


Ulotka – Blue Yonder Category Management


Ulotka – Blue Yonder Demand & Fulfillment


Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Mariusz Szymański

Business Development Manager

Mariusz doradza klientom na temat korzyści płynących z zastosowania rozwiązań marki Blue Yonder – przede wszystkim Blue Yonder WMS, ale również Blue Yonder Category Management, czy Blue Yonder Demand & Fulfilment. Mariusz posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w digitalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań software’owych.

Damian Sekuła

Konsultant Aplikacji Category Management i Warehouse Management

Damian posiada bogate doświadczenie w zakresie usług i rozwiązań Blue Yonder Category Management. Jest fachowcem w zakresie opracowywania analiz rynkowych, mających na celu identyfikację trendów rozwojowych w oparciu o dane sprzedażowe, a także optymalizacji portfela produktowego z uwzględnieniem potrzeb zakupowych klientów. Prywatnie pasjonat nurkowania, jazdy na nartach, dobrej kuchni i kina.

Maciej Krupa

Starszy Doradca Klienta - Systemy Blue Yonder

Maciej to prawdziwy znawca systemów Blue Yonder. Z wdrożeniami rozwiązań klasy korporacyjnej ma do czynienia od wielu lat. Wspiera klientów w Europie w doborze właściwych rozwiązań, których efektem jest szybkie i efektywne wdrożenie systemu WMS, czy Category Management. Prywatnie Maciej to zapalony sportowiec – biegacz, kolarz, piłkarz oraz wielki zwolennik idei zrównoważonego rozwoju.

Czekamy na Twój telefon lub wiadomość. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.