Rozwiązania BlueYonder

BlueYonder to amerykański dostawca rozwiązań do planowania i zarządzania łańcuchem dostaw. Oprócz systemu zarządzania magazynem klasy WMS, który już od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w renomowanym rankingu Gartner’a, ten działający globalnie software’owy potentat, oferuje również szereg innych narzędzi dla logistyków, planistów, czy category managerów. 

01/

Category Management

Zarządzanie kategorią to jeden z kluczowych elementów profesjonalnego kierowania sprzedażą w sieciach handlowych. Ten obszar oprogramowania BlueYonder, umożliwia efektywniejsze tworzenie precyzyjnych planogramów, dla poziomu całego sklepu (space planning) a także tworzenie zaawansowanych planów rozkładu asortymentu w sklepie (floor planning). Wśród zaawansowanych funkcji oprogramowania Category Management, warto także wspomnieć o zarządzaniu asortymentem, czy funkcji uproszczenia generowania planogramów. 

Funkcjonalności:

Space Planning jest głównym oprogramowaniem dla tworzenia wzorów planogramów oraz automatyzacji i klasteryzacji planogramów w odpowiednim miejscu. Elastyczność i wydajność Space Planning daje sieciom handlowym możliwość stworzenia i uaktualnienia planogramów dużo szybciej i z bardziej zawansowaną analizą.

Blue Yonder pomaga sieciom handlowym na przejście do poziomu sklepu, co jest wystarczająco elastyczne, aby pozwolić na zlokalizowaną aranżację przestrzeni, półki i produktu.

KORZYŚCI:

 • Potężna analiza
 • Tylko dwa kliknięcia, aby zmienić produkty w planogramie
 • Biblitoteka produktów i asortymentów Drag & Drop

Floor Planning jest systemem planowania rozkładu sklepu, który pomaga sieciom handlowym na efektywne zarządzanie planami podłogi sklepowej niezależnie od rozmiaru. Pozwala również użytkownikom na obejście fizycznych ograniczeń sklepu, szerokości alejek, przeszkód, rozmiarów itd., jednocześnie porównując otoczenie i lokalizację najbardziej dochodowych ekspozycji.

Planogramy tworzone w Space Planning mogą być umieszczone na układzie, a istotne dane wydajnościowe w planowaniu kategorii mogą być przeanalizowane jako „hot spoty” lub w potężnych narzędziach do raportowania. Floor Planning dodaje analizę do układu sklepu.

KORZYŚCI:

 • Intuicyjne i graficzne projektowanie floorplanów
 • Rozbudowana analiza alokowanej przestrzeni sklepowej i rezultatów sprzedażowych
  Integracja z planogramami
 • Łatwe wykorzystanie plików DXF i Revit

Category Knowledge Base (CKB) efektywnie tworzy, przechowuje, zarządza, analizuje i przekazuje Twoje informacje o przestrzeni i kategorii. Jako centralny hub dla wiodącego, w pełni zintegrowanego rozwiązania

Category Managment od Blue Yonder, czyli potężna, nowoczesna, relacyjna baza danych to idealne narzędzie do bezproblemowego zarządzania planogramami, wyposażeniem, planami podłogi, danymi sklepowymi/klasterowymi, atrybutami produktowymi i informacjami o wydajności w jednym miejscu.

KORZYŚCI:

 • Zautomatyzowana publikacja planogramów i floorplanów
 • Informacja o statusie
 • Pełny dostęp do danych produktowych
 • Możliwość obsługi planogramów i floorplanów

Planogram Generator automatyzuje produkcję dużej ilości zoptymalizowanych, konkretnych dla sklepu planogramów, biorąc pod uwagę zdefiniowane przez użytkownika instrukcje merchandisingowe, wzory planogramów, lokalny asortyment i dane wydajnościowe.

Automatyzowanie takiego zadania zazwyczaj jest bolączką, ale Planogram Generator pozwala sieciom handlowym na elastyczność, która daje przewagę konkurencyjną dzięki odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego sklepu w kontekście prezentowania oferty.

KORZYŚCI:

 • Optymalizacja planogramów pod zasady i style merchandisingu, różne ustawienia, dane sprzedażowe i lokalny asortyment
 • Automatyczne planogramy dla sklepów

Dzięki Channel Clustering, niezwykle łatwe staje się określanie najlepszych zgrupowań Twoich sklepów i zarządzanie tak krytycznymi czynnikami, jak pojemność, wolumen i lokalizowanie zapotrzebowania. Będziesz mógł dokładniej planować na jeszcze niższym poziomie szczegółowości. Możliwe jest także tworzenie unikalnych dla sklepu grup produktowych według segmentów (np. klasa, oddział, kategoria).

Dodatkowo, możesz zaplanować grupy reprezentacyjne zamiast indywidualnych sklepów. Wyprodukujesz optymalną ilość planów niezbędnych do osiągnięcia perfekcyjnego merchandisingu w każdym kanale.

KORZYŚCI:

 • Sklepy pogrupowane per kategoria, uwzględniające krytyczne dane, takie jak sprzedaż, populacja i dane demograficzne
 • Grupowanie zamiast pojedynczych sklepów
 • Optymalizowanie planów asortymentowych

Assortment Optimisation jest wiodącym rozwiązaniem BY do optymalizacji asortymentu, które jest blisko związane z Twoimi planogramami i informacją o przestrzeni, a także aktualizacjami rekomendacji asortymentu.

Rozwiązanie jest unikatowe – w pełni rozumie dostępną dla produktów przestrzeń i połączenie z planogramami i ustaloną przez użytkownika przestrzenią. Rekomendacje asortymentu są następnie widoczne w planogramach dla kompletnego stworzenia wizualnego merchandisingu wspomnianego asortymentu.

KORZYŚCI:

 • Planowanie asortymentu po uwzględnieniu dostępnego miejsca na półkach
 • Rekomendacja asortymentu, uwzględniając faktyczną sprzedaż, dane o klientach, ekspozycję
 • Przygotowane taktyki na drzewku produktów i asortymentu

Funkcjonalności Category Management:

02/

Demand

Pakiet oprogramowania Demand, to narzędzie do precyzyjnego planowania popytu, na bazie informacji historycznych, oraz na podstawie analizy prowadzonej z wykorzystaniem algorytmów opartych na technologii machine learning. Dzięki zastosowaniu rozwiązania Demand, dowiesz się co, komu, kiedy i w jakiej ilości sprzedasz. 

Demand jest zaawansowanym narzędziem, które wykorzystuje historię zapotrzebowania Twojej firmy, aby stworzyć dokładny prognostyk przyszłego zapotrzebowania. Dzięki temu możesz skorzystać z takiej prognozy do planowania dystrybucji, produkcji, gospodarki materiałowej i transportu.

Do stworzenia takiej prognozy system wykorzystuje matematyczne obliczenia, aby przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie na podstawie danych historycznych. Ta kalkulacja, zwana modelem statystycznym, jest stworzona za pomocą różnych procesów komputerowych, które zajmują się bogatymi w dane zadaniami. Te procesy współpracują z danymi zapisanymi w tabelach w bazie danych Blue Yonder, zwanej SCPO Schema.

Co więcej, Demand pozwala na zbieranie informacji od dostawców, marketingowców i innych źródeł, aby jeszcze bardziej zwiększyć dokładność prognozy. Na przykład, jeśli Twoja firma produkuje komputery, informacje zebrane od dostawców procesorów, dotyczące nowych technologii, a także od sieci handlowych, odnośnie nawyków zakupowych klientów, mogą posłużyć do stworzenia niezwykle dokładnej prognozy.

Dodawanie takich danych nazywane jest decyzyjnym przewidywaniem i jest wbudowane w Twoja prognozę poprzez manualne dodawanie nadwyżek, blokowanie prognozy, wpisywanie targetów, czy modyfikowanie innych wartości lub parametrów. Twoja faktyczna prognoza jest następnie projektowana na podstawie statystycznego modelu i decyzyjnego przewidywania.

Blue Yonder wykorzystuje kilka różnych komponentów, aby wypełnić te zadania, m.in Blue Yonder Platform, Common Security Administration (CSA), Supply Chain Planning and Optimization (SCPO) Web, SCPO Schema, Flexible Editor oraz Demand functionality.

03/

Fulfilment

Blue Yonder Fulfillment zapewniają zaawansowane zarządzanie dostawcami z najnowocześniejszą logiką optymalizacji zamówień. Uruchamia ona proces zamówień klientów, w oparciu o ich optymalną ekonomicznie częstotliwość, a także politykę bezpieczeństwa zapasów. Minimalizując potrzebę tworzenia przyspieszonych zamówień na niewielką liczbę produktów (pomiędzy standardowym cyklem), rozwiązanie to pomoże zorganizować planowanie oparte na maksymalizacji zysku i minimalizacji strat. 

Fulfillment rozpoczyna od ustanowienia optymalnej polityki asortymentu za pomocą strategii rezerw, aby wykorzystać sklepowe prognozy do ustalenia wymagań, które przeprowadzają produkt przez centrum dystrybucyjne. Możesz skorzystać także z rozwiązania, aby optymalnie ulokować asortyment produktów i zapewnić najlepsze dla nich miejsce w celu zmaksymalizowania sprzedaży.

Do ostatecznej optymalizacji uzupełnień, Fulfillment oferuje możliwości tworzenia modeli i uzupełniania indywidualnych SKU w indywidualnych sklepach.

Skalowalność rozwiązania w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów uwzględnia różne SKU/kombinacje sklepowe, co pozwala na uzupełnienia na poziomie sklepu. To pomaga w ominięciu kosztownych braków lub nadwyżek towaru, jednocześnie zwiększając zwrot i całościową sprzedaż w całej sieci, co zwiększa marżę.

Fulfillment umożliwia:

 • Pełną widoczność łańcucha dostaw
 • Zwiększoną produktywność planowania
 • Redukcję braków
 • Zwiększone wykorzystanie zasobów
 • Podwyższony poziom obsługi
 • Ulepszoną odpowiedź na potrzeby klienta
 • Zwiększoną satysfakcję klienta
 • Zmniejszenie asortymentu w sklepach i centrach dystrybucji
04/

Labor Management

Rozwiązanie Labor Management by BlueYonder to potężne narzędzie do zarządzania pracownikami na terenie centrum dystrybucji czy magazynu. Dzięki jego zastosowaniu, możliwe jest ciągłe analizowanie efektywności pracowników pod względem wcześniej zdefiniowanych parametrów, oraz wskazywanie rozwiązań do możliwych usprawnień. Możliwość definiowania personalizowanych dashboardów czy powiadomień pozwala na precyzyjną kontrolę efektywności załogi. 

Aby efektywnie radzić sobie z zasobami pracy, możesz skorzystać z automatyki lub robotyki albo wykorzystać największy atut, który posiadasz: swoich pracowników.

Personel generuje najwyższe koszty w Twoim centrum dystrybucyjnym, ale jeśli będziesz zarządzał ludźmi przy pomocy Labor Management, możesz odblokować potencjał pracowników i rozwinąć ich zaangażowanie oraz produktywność, aby usprawnić serwis dla klienta.

Labor Management umożliwia pełną przejrzystość i zrozumienie produktywności personelu. Dzięki temu rozwiązaniu możesz ograniczyć fluktuację pracowników i koszty szkolenia pracowników tymczasowych.

To potężne narzędzie do zarządzania personelem, które pozwala określać standardy pracy i cele czasowe, śledzić aktywność, motywować pracowników i wspierać menadżerów w rozwoju zespołów.

Dzięki dostępności dashboard’ów i powiadomień zawsze będziesz informowany o wydajności operacji a także o wyjątkach i szansach, które się pojawiają. Menadżerowie mogą adresować problemy za pośrednictwem bieżących obserwacji i coachingu. Pracownicy zyskają na standaryzacji procesów, kontroli wydajności i uznaniu własnego zaangażowania.

Planowanie dzienne pozwala rozpoznać zagrożenie, zanim stanie się prawdziwym problemem. Planowanie długoterminowe umożliwia prognozowanie zapotrzebowania na personel, aby zapewnić odpowiednią ilość kompetentnych pracowników do wykonania zadań.

Pracuj efektywniej i zwiększ wykorzystanie personelu w magazynie nawet o 10 do 45%.

05/

Blue Yonder WMS

System Blue Yonder WMS to lider globalnego rankingu Gartner® Magic Quadrant™ dla systemów zarządzania magazynem. System zarządzania magazynem Blue Yonder umożliwia sprawną egzekucję zadań związanych z prowadzeniem logistyki magazynowej w największych nawet centrach dystrybucji. Dzięki rozbudowanym standardowym funkcjonalnościom możliwe jest łatwe i szybkie integrowanie elementów automatyki logistycznej w procesy nadzorowane przez system Blue Yonder.

Chcąc być konkurencyjnym musisz nieustannie poprawiać dokładność operacji i zwiększać wydajność. Przepływ towarów w Twoim magazynie – od placu manewrowego do doku wysyłkowego – wymaga nowej generacji możliwości, które zoptymalizują każdy ruch towaru.

Blue Yonder Warehouse Management dostarcza możliwości, które pozwolą na wdrożenie i rozwój strategii logistycznych w miarę rozwoju Twojego biznesu. Dzięki temu pozostaniesz konkurencyjny i spełnisz oczekiwania klientów.

HKK Group jest partnerem Blue Yonder (wcześniej JDA) i RedPrairie od ponad dekady. Dzięki temu zyskaliśmy wyjątkowe kompetencje w projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu skomplikowanych projektów WMS. Klienci z różnych branż, o zróżnicowanej skali operacji, opierają rozwój swojego biznesu na długotrwałej współpracy z naszym zespołem.

Jeśli oprogramowanie ogranicza rozwój Twojego biznesu lub ciężko jest Ci utrzymać tempo zmian w swojej branży – spójrz jak szybko możesz usprawnić wydajność swojego centrum dystrybucyjnego i dostarczyć najlepszy serwis swoim klientom.

Blue Yonder WMS pozwoli Ci zoptymalizować przepływ towaru oraz zarządzać personelem i niezbędnym sprzętem. Zyskasz na maksymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich, sprzętu i całego magazynu.

Blue Yonder WMS to system kompleksowy i stabilny. Wspiera operacje w każdym obszarze magazynowania. W ramach oferowanych usług nasza firma zapewnia zrównoważoną koncepcję rozwoju systemu w całym cyklu życia produktu

Główne funkcjonalności:
Poznajmy się!