Jesteś tutaj:

Cyfryzacja magazynu. Może to już czas?

Twój magazyn nie funkcjonuje perfekcyjnie? Może nadszedł czas na inwestycję w jego cyfryzację?
Cyfryzacja magazynu hkk group

Magazyn jako miejsce budowania przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym biznesie.

Magazyn jest niezwykle ważnym miejscem dla niemal każdego przedsiębiorstwa. Duża konkurencja, rozwój alternatywnych wobec tradycyjnego handlu sposobów sprzedaży, czy rosnące koszty pracownicze i koszty funkcjonowania powodują, że magazyn może być miejscem generowania przewagi konkurencyjnej. 

Magazyn może także równolegle stać się miejscem, w którym zaczynają się realne problemy każdej firmy. Co zatem zrobić, jeśli stwierdzisz, że Twój magazyn może i powinien funkcjonować lepiej? Odpowiedzią na to jest jedno słowo – cyfryzacja, niosące w sobie ogromny potencjał możliwości. Co zatem zrobić?

01/

Zadawaj pytania i zastanów się, dokąd zmierzasz.

Przed przystąpieniem do rozważań na temat sposobów optymalizacji obszaru logistyki magazynowej, warto zatrzymać się na chwilę i przemyśleć gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Jednym ze sposobów analizy bieżącej sytuacji jest oczywiście nieśmiertelny SWOT, a zwłaszcza przyjrzenie się obszarom słabości (to właśnie zdefiniowanie słabości pozwoli na określenie planu naprawczego). 

Ważna jest także oczywiście analiza szans ponieważ ich zdefiniowanie, to nic innego jak stworzenie mapy na przyszłość. Wyposażeni w taką wiedzę możemy śmiało przystąpić do kolejnego etapu, którym jest…

02/

Zdefiniuj swoje potrzeby.​

Analiza przeprowadzona w poprzednim punkcie pozwoli na precyzyjne określenie potrzeb Twojej organizacji. Tak zdefiniowane potrzeby powinny stać się podstawą do stworzenia dokumentu określającego ramy przyszłego projektu czy inwestycji. Specyfika współczesnej logistyki powoduje, że inwestycje optymalizacyjne opierają się najczęściej na cyfryzacji pewnych obszarów, bądź całego obiegu towaru i dokumentów w magazynie (system WMS).

03/

Wybierz dostawcę rozwiązania dla magazynu.

Jeśli wiesz już jakie są Twoje słabe strony, w którą stronę zmierzasz i czego szukasz możesz przejść do następnego etapu, czyli do wyboru dostawcy rozwiązania dla magazynu. Jeśli szukasz rozwiązania kompleksowego jakim jest system WMS (informatyczny system zarządzania magazynem), warto stworzyć listę potencjalnych dostawców, kierując się m.in ich doświadczeniem w konkretnej branży oraz możliwościami integracji z rozwiązaniami automatyzującymi procesy magazynowe. 

Warto przenalizować także dostępność pakietów usług dodatkowych, takich jak wsparcie 24/7 czy rozwinięta sieć kooperacji z dostawcami rozwiązań pomocniczych (co bywa zazwyczaj gwarantem transferu specjalistycznej wiedzy).

04/

Stwórz plan wdrożenia.

Wybrałeś dostawcę i wiesz co chcesz osiągnąć, pora na stworzenie planu działań w ramach projektu wdrożeniowego. Plan wdrożenia tworzony jest wspólnie przez dostawcę rozwiązania oraz jego późniejszego użytkownika. Dzieje się tak ze względu na naturę zadań, które należy wykonać podczas implementacji. 

Część z nich wymaga zaangażowania jedynie dostawcy, część jednak zależy od wspólnego wysiłku dostawcy i klienta. Dobrą pomocą dla planu wdrożenia jest posługiwanie się przez dostawcę metodologią wdrożeniową, która precyzyjnie określa podział wdrożenia na etapy i definiuje kamienie milowe do osiągnięcia podczas implementacji.

05/

Wdrażaj, zwracając uwagę na każdy szczegół.

Pora zacząć wdrożenie systemu WMS lub innego rozwiązania digitalizującego procesy magazynowe. Pamiętaj o każdym szczególe, uczciwie komunikuj o przebiegu procesów szukając metod ich usprawniania. Nie zamykaj się na propozycje dostawcy. 

Pamiętaj o bardzo ważnym aspekcie wdrożenia – digitalizacja to nie tylko cyfrowa rejestracja procesu, ale przede wszystkim jego modyfikacja w celu optymalnej konfiguracji. Przygotuj się na pracę ze spójnością danych, które zostaną wprowadzone do systemu oraz na konieczność ich uzupełnienia (mowa tutaj na przykład o ulepszaniu master daty o dane na temat wymiarów i wagi produktów). 

06/

Istotne zmiany wymagają przeszkolenia załogi.

Bardzo ważnym elementem wdrożenia są szkolenia personelu, który ma być zaangażowany w obsługę nowego rozwiązania. Ludzka natura lubi opierać się zmianom, dlatego bardzo ważne jest rozłożenie szkoleń na dłuższy czas i stopniowe zaznajamianie załogi z nowym kształtem procesu. 

Sam cykl szkoleniowy wspiera zarządzanie zmianą, jaką jest implementacja rozwiązania cyfrowego w logistyce wewnętrznej. Pamiętaj, nawet najlepsze rozwiązanie może zostać odrzucone przez nieprzygotowany do jego obsługi personel.

07/

Licz, mierz, analizuj.

Przeprowadziłeś analizę słabych stron swojej organizacji, wiesz, dokąd zmierzasz oraz jakie cele postawiłeś przed wdrożeniem nowego systemu. Im bardziej zaawansowana jest implementacja i im więcej czasu mija od produkcyjnego startu, tym lepiej wiesz jakie efekty przyniosło wdrożenie. 

Nie zapominaj o tym, aby efekty mierzyć i weryfikować czy pozwalają na osiągnięcie założonego wcześniej celu. Jeśli tak nie jest, może czas na modyfikację założeń?

Nowoczesny magazyn
08/

Bądź gotowy na ciągłą zmianę.

Każde wdrożenie jest prowadzone zgodnie z pewnymi założeniami biznesowymi. Pamiętaj, że w dzisiejszych czas biznes zmienia się z dnia na dzień. Bądź przygotowany do ciągłego doskonalenia swoich procesów i wprowadzania modyfikacji w systemie.

Ważna jest elastyczność i otwartość. 

Udostępnij

Powiązane treści