Jesteś tutaj:

Jak wygląda wdrożenie systemu WMS?

System zarządzania magazynem klasy WMS to narzędzie, które rewolucjonizuje procesy logistyki wewnętrznej, od wejścia towaru do magazynu, aż po jego wysłanie do klienta końcowego.
Wizyta WMS u klienta

Ostatnie lata charakteryzują się skokowym wzrostem popularności systemów WMS. Mamy tu do czynienia z dwoma scenariuszami. Pierwszy to wdrożenia w organizacjach, w których takie rozwiązanie wcześniej nie funkcjonowało. Drugi mówi o zastępowaniu aktualnego systemu przez większy, wydajniejszy i gotowy do współpracy z elementami automatyki magazynowej.

W tym artykule opowiemy, jak przebiega standardowy projekt wdrożeniowy, ile może potrwać oraz które elementy wdrożenia stanowią największe wyzwanie.

Oznakowanie magazynu

Każde wdrożenie WMS jest inne, jednak warto korzystać z najlepszych wzorców.

HKK Group zrealizowało przez ostatnich piętnaście lat dziesiątki wdrożeń systemu WMS od Polski, przez USA po Izrael. Naszymi klientami są giganci światowej logistyki, ale również mniejsze, rodzime firmy o dużym potencjale wzrostowym (ten wzrost jest częstokroć przyspieszany przez zastosowanie naszych rozwiązań).

Doświadczenia, które zebraliśmy oraz stosowanie metodologii wdrożeniowej ATOM (opartej na teorii zarządzania projektami PRINCE 2), pozwoliły na stworzenie standardowych modeli wdrożeń, które z jednej strony biorą pod uwagę specyfikę branżową, z drugiej zaś strony gwarantują realizację projektu w najkrótszym możliwym czasie.

Na czym polega wdrożenie systemu WMS zgodnie z założeniami naszej metodologii? Projekt dzielimy na cztery fazy.

A

Assess-Analiza

To moment, kiedy analitycy poznają specyfikę i wymagania klienta. To właśnie w tym momencie zawiązuje się zespół wdrożeniowy, którego członkowie zdecydują o kształcie wdrażanego systemu klasy WMS.

T

Transform-Zmiana

Przełożenie teoretycznych założeń funkcjonalnych na język systemu. W tej fazie tworzone są rozwiązania usprawniające procesy logistyczne, tak, aby oczekiwania klienta zostały spełnione w sposób jak najbardziej nowoczesny oraz zgodny z najlepszymi praktykami.

O

Ownership-Własność

Jest to etap personalizacji systemu WMS do specyficznych uwarunkowań projektu. Mowa tutaj przede wszystkim o łączeniu systemu WMS z systemami zewnętrznymi (ERP, systemy kurierskie, systemy zarządzające automatyka magazynową).

M

Measure-Pomiar

Końcowy etap, podczas którego następuje produkcyjny start systemu. Można też określić, czy założenia projektowe zostały spełnione oraz stworzyć ewentualny plan zmian, jeśli sytuacja w magazynie wykazuje odstępstwa w porównaniu do stanu założonego jako podstawa wdrożeniowa.

Ile trwa wdrożenie systemu WMS?
Jakie są główne zagrożenia związane z implementacją?

Nasze doświadczenia zdobyte podczas licznych wdrożeń, pozwalają nam stwierdzić, że wdrożenie systemu WMS może zakończyć się w ciągu trzech miesięcy. Taki ambitny termin wymaga intensywnej współpracy z przedstawicielami klienta, którzy najlepiej wiedzą, na czym polega ich biznes i jakie cele stawiane są przed wdrożeniem systemu WMS.

Termin wdrożenia może się jednak przedłużyć w przypadku konieczności stworzenia interfejsów z systemami zewnętrznymi, które nie bazują na standardowych protokołach komunikacyjnych obsługiwanych przez nasze systemy WMS. To właśnie interfejsy wymiany danych są w naszym przekonaniu najbardziej czasochłonnym w tworzeniu i testowaniu elementem wdrożenia systemu zarządzania magazynem.

Audyt znakowania w magazynie
Honeywell-voice3

Czy sam system WMS wystarczy?

System WMS nie może działać bez odpowiednio dobranego sprzętu do automatycznej identyfikacji oraz właściwie oznakowanego magazynu. Jeśli chcemy skorzystać z dobrodziejstw technologii kodów kreskowych, kodów dwuwymiarowych, czy RFID, musimy być zaopatrzeni w czytniki kodów kreskowych, kolektory danych, czy drukarki etykiet.

Od strony przygotowania infrastruktury magazynowej, konieczne jest odpowiednie oznakowanie regałów wysokiego składu etykietami lokalizacyjnymi, tak aby system prowadził użytkowników bezbłędnie od lokalizacji do lokalizacji.

Spójny ekosystem Twojego magazynu jest gwarancją efektywnej i pozbawionej błędów pracy.

Udostępnij

Powiązane treści