Jesteś tutaj:

Ile kosztuje system WMS?

Od czego zależy koszt wdrożenia systemu WMS? Jakie wyróżniamy sposoby licencjonowania? Czy koszt to tylko oprogramowanie, czy raczej należałoby przyjrzeć się temu bardziej kompleksowo z uwzględnieniem sprzętu auto ID czy odpowiedniego systemu oznakowania? Czy jest możliwe uzyskanie grantu, który w 70% pokryje koszty systemu?
Koncepcja systemu WMS

System WMS (system zarządzania magazynem, Warehouse Management System) to narzędzie informatyczne wspierające procesy logistyki wewnętrznej. Ideą wykorzystania systemów WMS jest wprowadzenie systemu zadaniowego, który przejmie kontrolę nad organizacją pracy magazynierów i automatyki magazynowej w celu zwiększenia efektywności, zmniejszenia liczby pomyłek i optymalizacji wykorzystanej przestrzeni magazynowej.

digitalizacja

System WMS - sposoby licencjonowania

W praktyce biznesowej istnieją dwa najbardziej powszechne sposoby licencjonowania systemów WMS (obie formy licencjonowania są również dostępne w ramach systemów WMS oferowanych przez HKK Group).

Licencja na czas nieokreślony (perpetual): najbardziej powszechna forma licencjonowania systemów informatycznych, w tym systemów klasy WMS. Taka forma nabycia licencji powiązana jest z wysoką stawką startową– nabywca kupuje prawo do wykorzystania licencji przed uruchomieniem systemu. W kolejnych latach użytkowania jedynym kosztem związanym z funkcjonowaniem systemu WMS może być zakup usługi wsparcia (support&maintenance).

Licencja subskrypcyjna: taka forma licencjonowania systemów magazynowych charakteryzuje się brakiem konieczności nabycia licencji przed rozpoczęciem korzystania z systemu. Licencja jest wynajmowana, a opłata jest ponoszona comiesięcznie. Taka forma licencjonowania systemu zarządzania magazynem obniża koszt początkowy inwestycji.

Wizyta WMS u klienta

System klasy WMS - koszty instalacji i konfiguracji

Zarówno w przypadku systemów WMS nabytych w formie tradycyjnej, jak i w formie subskrypcji konieczna jest ich instalacja oraz personalizacja. Tego typu usługi wykonywane są podczas projektu wdrożeniowego, którego podstawą jest rzetelna analiza procesów logistycznych, która staje się mapą wdrożenia systemu magazynowego. 

Koszt prac wdrożeniowych zależy od stopnia skomplikowania procesów logistycznych. Proponujemy naszym klientom pakiety typu „all-inclusive”, które zawierają oprócz kosztów wdrożenia również koszt licencji oraz sprzęt niezbędny do obsługi systemu WMS.

Szacunkowo, wdrożenie systemu klasy WMS, dla średniej wielkości magazynu, obsługiwanego przez 10 operatorów, wraz ze sprzętem i połączeniem z systemem ERP to wydatek netto rzędu 100 000 zł – 120 000 zł.

Honeywell Voice Event

Sprzęt do obsługi systemu magazynowego - terminale mobilne, drukarki, systemy oznakowania magazynu

Właściwe uruchomienie systemu WMS wymaga konfiguracji nie tylko samego systemu, ale również sprzętu do automatycznej identyfikacji, który będzie z nim współpracował. Każdy operator w magazynie powinien być wyposażony w terminal mobilny, a w poszczególnych strefach (np. strefa wysyłek) powinna być zainstalowana drukarka etykiet. Niezbędnym do funkcjonowania magazynu jest również właściwe oznakowanie stref magazynowych, które może być także wykonane przez naszą firmę.

hkk-wms-honeywell

Ile kosztuje WMS?

Oferowane przez HKK pakiety różnią się przede wszystkim ze względu na stopień skomplikowania procesów w magazynie, ilość użytkowników, liczbę interfejsów z systemami zewnętrznymi. 

Szacunkowo, wdrożenie systemu klasy WMS, dla średniej wielkości magazynu, obsługiwanego przez 10 operatorów, wraz ze sprzętem i połączeniem z systemem ERP to wydatek netto rzędu 100 000 zł – 120 000 zł.

Projekt Dig.IT - zdobądź 70% dofinansowania na wdrożenie systemu WMS

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przygotowuje się do uruchomienia nowego projektu grantowego o nazwie „Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP”. Projekt Dig.IT jest skierowany do polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw poprzez udany proces transformacji cyfrowej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają szansę skorzystać z szerokiej oferty projektu, dostosowanej do ich specyficznych potrzeb i celów biznesowych.

  • Minimalna wartość grantu: 40.000 €
  • Maksymalna wartość grantu: 200.000 €
  • Maksymalny poziom dofinansowania: 70% kosztów netto projektu

Nasza firma przygotowuje się do kompleksowego wsparcia naszych przyszłych klientów w zakresie uzyskania dofinansowania z projektu Dig.IT. 

Udostępnij

Powiązane treści