Jesteś tutaj:

Jak wybrać system WMS dla operatora logistycznego?

W tym artykule przybliżymy jakimi funkcjonalnościami powinien wykazać się system WMS, który zasili pracę operatora logistycznego, sprawiając, że będzie on dobrą alternatywą dla samodzielnie prowadzonej logistyki.
Centrum logistyczne z lotu ptaka

Operator logistyczny zwany również 3PL (3rd party Logistics), to podmiot gospodarczy, który świadczy usługi magazynowania i dystrybucji dla innych przedsiębiorstw. Z samej definicji wynika, że operatorzy powinni być w obszarze logistyki magazynowej prawdziwymi ekspertami, używającymi najbardziej efektywnych narzędzi w celu generowania pozytywnego efektu skali.

by-labor

Operator logistyczny zarządza towarem wielu klientów.

Operatorzy logistyczni okazują się być często bardziej efektywni i tańsi w realizacji codziennych zadań, niż działy logistyczne w wielu przedsiębiorstwach. Dzieje się tak głównie ze względu na skalę prowadzonej działalności. To właśnie ponadprzeciętna skala (operator w jednym magazynie obsługuje wielu klientów), powoduje spadek ceny pojedynczej operacji.

Aby być w stanie dobrze i skutecznie zarządzać towarami klientów, należy wdrożyć system WMS wyposażony w mechanizm „multi client”. Jest to funkcjonalność pozwalająca zarządzać oddzielnie towarem należącym do różnych klientów (nawet jeśli jest to ten sam towar). Taka opcja pozwala efektywnie kształtować strategię składowania, kompletacji i wydań, respektując wszelkie ustalenia umowne z klientami.

Automatyzacja rozliczeń z klientami - funkcjonalność bilingowa.

Operatorzy logistyczni w codziennej pracy z klientem, bazują na umownych stawkach, które odpowiadają stosunkowi poświęconego czasu, na wykonanie każdej czynności. W przypadku obsługi nawet średnio zaawansowanych kontraktów, wyliczenia obciążeń na koniec okresu rozliczeniowego mogą być prawdziwą zmorą działów administracji czy księgowości.

W celu minimalizacji wysiłku związanego z takimi kalkulacjami, warto więc wybrać taki system WMS, który będzie zaopatrzony w funkcjonalność 3PL Billing. Jest to opcja pozwalająca na automatyczne zliczanie kwot należnych za wykonane usługi w danym okresie rozliczeniowym. Taki system pozwoli na zaoszczędzenie czasu i usprawni proces fakturowania.

logstyka-hkk
Stanowisko sterowania BlueYonder

Łatwość integracji, webowe interfejsy obsługi klienta oraz możliwość prostszej obsługi kurierów.

Kolejnym obszarem pożądanym z perspektywy operatorów logistycznych, którzy poszukują rozwiązania do optymalizacji pracy magazynu, jest obszar szeroko rozumianej, łatwej integracji z systemami klientów oraz z systemami kurierskimi.

System WMS dla branży 3PL, powinien wspierać standardowe modele integracji z systemami zewnętrznymi takimi jak ERP klienta oraz systemy zarządzające pracą kurierów. Pożądaną cechą systemu WMS, powinna być również dostępność do narzędzi webowych, umożliwiających wprowadzanie różnych danych przez klientów, bez konieczności aktywowania kolejnych licencji systemu WMS.

Otwartość na potrzeby nowoczesnej gospodarki.

Nowoczesny system WMS wspierający operatorów logistycznych, powinien umożliwiać wsparcie wielu branż, różnych produktów i obszernej bazy klientów. Warto także zadbać o elementy „otwierające” system na wyzwania przyszłości.

Jednym z takich obszarów jest z pewnością obszar handlu wielokanałowego. W tej przestrzeni warto zapewnić wsparcie funkcjonalne w postaci obsługi kompletacji dla handlu internetowego, czy obsługi zwrotów. Warto również zwrócić uwagę na dostępność połączeń systemu WMS ze sklepami internetowymi, czy tak zwanymi market place’ami.

traceability

HKK WMS i Blue Yonder WMS wspierają operatorów logistycznych.

Nasz autorski WMS – HKK WMS od wielu lat wspiera czołowych przedstawicielu branży 3PL średniej skali. System Blue Yonder WMS jest liderem rynku w obszarze największych operatorów 3PL.

Skorzystaj z naszych doświadczeń. Wskażemy drogę do Twojego sukcesu!

Udostępnij

Powiązane treści