Jesteś tutaj:

Wymiarowanie Cubiscan zwiększa zyski

Nie od dzisiaj wiadomo, że przestrzeń to pieniądze. Idea użytkowania danych o wadze i wymiarze była, jest i będzie bardzo atrakcyjna dla sektora TSL.
Cubiscan kontenery arrow
trucks-highway-mountain-sunset

Automatyczne systemy wymiarowania optymalizują procesy dystrybucji i wysyłki

Organizacje logistyczne i transportowe od zawsze szukały możliwości optymalizacji wykorzystania magazynów, samochodów dostawczych, samolotów, kontenerów i opakowań, aby przewieźć, czy magazynować więcej. Brak technologii automatyzującej wyliczanie wymiarów sprawiał, że obszar ten nie był należycie biznesowo zagospodarowany.

Wprowadzenie rozwiązań, które w sposób niezależny od Użytkownika określają wymiary oraz wagę towaru sprawił, że łatwiej i taniej jest zarządzać towarami w całym łańcuchu dostaw, niezależnie, czy analizować będziemy obszar logistyki magazynowej, e-commerce, czy sektor przewozów drogowych, morskich i lotniczych.

Rezultatem zastosowania tego typu systemów może być wprowadzenie alternatywnego systemu obliczania stawek transportowych, opartego na wymiarach produktu, a nie tylko na wadze.

Wymiarowanie (określenie długości, szerokości i wysokości ładunku) jest podstawą usystematyzowania procesu wyliczania stawek transportowych, które są następnie porównywane ze stawkami wagowymi. Klient jest fakturowany stawką korzystniejszą z perspektywy Przewoźnika. Dzięki temu Przewoźnicy mogą uniknąć transportowania towarów o dużych wymiarach, a małej wadze po niekorzystnych stawkach wagowych.

Nowoczesne centra dystrybucji mogą zaoszczędzić pokaźne sumy dzięki zaangażowaniu danych o wymiarach produktów w procesy decyzyjne w obszarze logistyki.

Nowoczesny magazyn

Szybkość działania i maksymalizacja marży

Teoria przedstawiona powyżej brzmi bardzo przekonywująco, ale jaka jest realna użyteczność tego typu systemów w bardzo dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości? Przewoźnicy działają pod presja czasu, a wprowadzenie dodatkowego procesu, jakim jest wymiarowanie wydaje się być dość skomplikowane.

Automatyczne wymiarowanie to odpowiedź!

Nowoczesne, automatyczne systemy wymiarowania umożliwiają określenie wymiarów towaru i jego wagi, bez utraty efektywności procesowej. Dodatkowym atutem urządzeń wymiarujących jest możliwość określenia wagi towaru bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego ważenia. 

Jaka jest korzyść płynąca z tego typu połączenia?

Jeśli paczka nie przekracza określonego wymiaru (wymiar paczki deklarowany przez Klienta firmy transportowej), a opłata transportowa pochodząca z wymiarowania jest większa niż opłata wagowa, Klient obciążany jest opłatą wymiarową. Jeśli opłata wagowa jest większa lub jeśli wymiar podany przez Klienta został zadeklarowany błędnie, następuje weryfikacja opłat i ich naliczenie zgodne z właściwą dla tej sytuacji stawką.

System HKK WMS

Wymiarowanie + systemy WMS

Nie tylko przewoźnicy korzystają z rozwiązań wymiarujących w celu zwiększenia efektywności operacyjnej. Kolejną grupą organizacji czerpiących korzyści z tego typu systemów są centra dystrybucji i magazyny.

Nowoczesne centra dystrybucji mogą zaoszczędzić pokaźne sumy dzięki zaangażowaniu danych o wymiarach produktów w procesy decyzyjne w obszarze logistyki. Współczesne magazyny działają w oparciu o informatyczne systemu zarządzania klasy WMS , które swoim funkcjonowaniem wspierają obszary przyjęć, składowania i wysyłki, gwarantując znaczne przyspieszenie pracy oraz obniżenie ilości błędów i pomyłek w procesach gospodarki magazynowej.

Systemy WMS operujące na niewłaściwych, czy nieprecyzyjnych danych (a często przy braku informacji) dotyczących wymiarów towarów stają się nieefektywne. Zadbanie o właściwy poziom danych o wymiarach i wadze produktów spowoduje wzrost efektywności działania systemów WMS w następujących obszarach:

  • Dobór optymalnych miejsc składowania produktów
  • Wybór optymalnych opakowań dla produktów wysyłanych z magazynu
  • Optymalizacja procesu pakowania kontenerów, czy pojazdów.
Kurier-fullfillment

Wysyłki i fulfillment

Duże znaczenie obszaru określania wymiarów i wagi paczek jest charakterystyczne dla organizacji świadczących usługi typu fulfillment. Tego typu organizacje bardzo często spotykają się z koniecznością absorbowania dodatkowych kosztów związanych z nieprecyzyjnym określeniem wagi i wymiarów wysyłanych paczek.

Dzieje się tak w przypadkach kiedy niewielka wagowo paczka jest finalnie rozliczana po stawkach wymiarowych, a usługodawca fulfillment rozlicza się ze swoim Klientem po stawkach wagowych. Różnica w kosztach przesyłek ze względu na obowiązujące uwarunkowania umowne musi być pokryta przez Operatora Fulfillment, chyba, że ten Operator będzie w stanie wykazać konieczność zastosowania innych stawek przed wysyłką. Duże kwoty mogą być zaoszczędzone poprzez zaangażowanie urządzeń do automatycznego wymiarowania paczek przed ich faktyczną wysyłką jako stały element procesu fullfilment. 

Można również zaryzykować stwierdzenie, że bez systemów automatycznego wymiarowania firmy świadczące usługi fulfillment mogą nie być świadome potencjału tkwiącego w oszczędnościach będących efektem precyzyjnego wymiarowania paczek.

IMG_7387

Jak działają systemy automatycznego wymiarowania?

Systemy wymiarowania bazują na nowoczesnych technologiach ultrasonograficznych, laserowych, wizyjnych, czy podczerwieni w celu określenia cech charakterystycznych badanych przedmiotów.

Technologie te są wspomagane przez inne elementy automatyki magazynowej, w celu stworzenie pełnych, autonomicznych systemów optymalizujących konkretne procesy w magazynie.

Systemy wymiarowania w celu wykorzystania ich pełnego potencjału powinny być również zintegrowanie z systemami informatycznymi, a zwłaszcza z systemami WMS (system zarządzania magazynem) oraz z systemami TMS (system zarządzania transportem).

W ofercie Cubiscan znajduja się urządzenia do wymiarowania każdego niemal produktu w ruchu oraz w trybie statycznym, a także do wymiarowania paczek i palet.

Udostępnij

Powiązane treści