Jesteś tutaj:

System WMS Twoją receptą na rozwój

Uczyń z logistyki magazynowej mocny punkt swojego biznesu. Poznaj pięć obszarów wspieranych przez system WMS.
System HKK WMS

Obecne biznesowe realia charakteryzują się szybkim obiegiem informacji, potrzebą dostosowania się do ciągłej zmiany oraz koniecznością błyskawicznego reagowania na wymagania stawiane przez klientów. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, wciąż zaskakuje duża ilość małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory nie wspomagają swoich magazynów nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, a zwłaszcza systemami do zarządzania magazynem klasy WMS.

System HKK WMS

Czym jest system WMS?

System WMS (warehouse management system), to informatyczny system zarządzania procesami logistyki wewnętrznej. W skład obszarów, które mogą być optymalizowane przy wykorzystaniu systemu WMS wchodzą w szczególności:

  • procesy związane z przyjęciem towarów do magazynu
  • procesy związane ze składowaniem towarów w magazynie
  • procesy związane z wydaniem towarów poza magazyn.

System klasy WMS realizuje cele optymalizacyjne we wspomnianych wyżej obszarach. Dzieje się to głównie poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii automatycznej identyfikacji danych w oparciu o kody kreskowe, kody dwuwymiarowe lub identyfikację radiową RFID, umożliwiającą bezkontaktowy odczyt informacji o produktach.

Korzyści płynące z zastosowania systemu WMS

Wykorzystanie systemu WMS jest jednym z gwarantów biznesowego powodzenia i wzrostu perspektyw na szybki rozwój na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Z naszego doświadczenia wynika, że zakończony sukcesem projekt implementacji systemu magazynowego, przynosi szereg korzyści do których zaliczamy przede wszystkim:

Lepsze zarządzanie stanami magazynowymi.

Poprzez zarządzanie stanami magazynowymi rozumiemy precyzyjną kontrolę nad towarem, od jego wejścia do magazynu, przez składowanie, aż po proces wydania towaru. Możliwość śledzenia każdej najmniejszej, policzalnej ilości danego towaru, daje nam możliwość precyzyjnej kontroli nie tylko procesów zachodzących wewnątrz magazynu, ale również lepszego prognozowania popytu i dostosowania ilości oraz charakteru przechowywanych produktów do tego właśnie czynnika.

Efektywniejsza rotacja magazynowanych produktów

Dzięki zastosowaniu systemu klasy WMS można lepiej zaplanować i zorganizować procesu rotacji towarów, tak aby utrzymywać stany magazynowe na minimalnych, ale bezpiecznych poziomach, a w konsekwencji angażować w ich utrzymanie mniejsze środki pieniężne.

Zwiększenie poziomu obsługi oraz satysfakcji klientów

Zastosowanie systemu do zarządzania magazynem klasy WMS umożliwia zwiększenie transparentności każdego etapu związanego z przechowywanym z towarem. Klienci mogą być lepiej informowani o jego dostępności, mogą również śledzić proces dostawy towaru po złożonym zamówieniu. System WMS umożliwia również wsparcie sprzedaży on-line poprzez integrację z systemami sklepów internetowych.

Optymalizacja przestrzeni magazynowej

Każdy dodatkowy metr kwadratowy magazynu, to dodatkowy koszt związany z jego obsługą i utrzymaniem. Przedsiębiorstwa zorientowane na sukces i rozwój dbają o to, aby ich przestrzeń magazynowa była wykorzystana w sposób maksymalnie zoptymalizowany. Zarządzanie magazynem z wykorzystaniem system WMS umożliwia taką organizację miejsc składowania, aby zmieściło się w nich nawet do 30% więcej asortymentu. Przestrzeń to pieniądz, a wynikające z niej oszczędności oznaczają realne korzyści.

Wzrost efektywności pracy operatorów magazynowych

System klasy WMS wspomaga operatorów pracujących w przestrzeni magazynowej. Istotą systemu do zarządzania magazynem jest delegowanie zadań, polegające na ich tworzeniu w powiązaniu z konkretną operacją magazynową. Zadania takie przekazywane są następnie do konkretnego operatora poprzez indywidualne komputery mobilne (kolektory danych).

Wnioski końcowe

System WMS to nowoczesne rozwiązanie informatyczne otwarte na przyszłość. Stan dzisiejszy oraz trendy technologiczne pozwalają przypuszczać, że logistyka jest i pozostanie jednym z obszarów generowania przewagi konkurencyjnej. 

Aktywna informatyzacja logistyki umożliwi jej postępującą automatyzację, obniży koszty funkcjonowania magazynu i zapewni logistyce harmonijne wpisanie się w trendy przyszłości. 

Udostępnij

Powiązane treści