Jesteś tutaj:

Oznakowanie wyrobów medycznych, próbek i leków

W szpitalach, przychodniach, aptekach, czy laboratoriach właściwe oznakowanie ma niebagatelne znaczenie dla zdrowia, a nawet życia pacjentów. Próbki, ampułki i inne leki muszą być w sposób jednoznaczny przypisane do konkretnej osoby. Sprzęt medyczny musi być odpowiednio opisany, a sam pacjent identyfikowany w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
AXON_2_Motiv_1x1m

W naszym artykule opowiemy, jak stworzyć spójny system oznakowania oraz przybliżymy zagadnienia związane z szeroko pojętą identyfikacją w służbie zdrowia opierającą się o 4 podstawowe hasła: identyfikowalność, traceability, bezpieczeństwo i automatyzacja.

Etykiety samoprzylepne dla służby zdrowia

Etykiety samoprzylepne to zdecydowanie najpopularniejszy nośnik informacji z kategorii oznakowania, wykorzystywany w sektorze medycznym. Technologia termo transferowa umożliwia wydruk drobnych elementów na etykiecie dzięki zastosowaniu drukarek etykiet o dużej rozdzielczości (nawet 600 dpi).

Zadrukowana etykieta jest odporna na działanie sił zewnętrznych (włącznie z działaniem substancji chemicznych, kwasów i zasad), gwarantując możliwość odczytu etykiet w każdych warunkach. 

Kod kreskowy lub kod 2D umieszczony na etykiecie jest gwarancją uzyskania informacji w procesie produkcji leków, ich sprzedaży, czy podawania konkretnemu pacjentowi. Technologia ta może być również stosowana w celu identyfikacji sprzętu medycznego.

Wybór właściwego materiału

Sterylizacja, magazynowanie w ekstremalnie niskich temperaturach w płynnym nitrogenie oraz inne często spotykane w medycynie warunki, mogą stanowić istotne zagrożenie dla wytrzymałości etykiet samoprzylepnych. Etykiety oraz taśmy do druku oferowane przez HKK Group odpowiadają oczekiwaniom sektora medycznego.

W skład naszej oferty wchodzą etykiety, które zostały wyprodukowane z materiałów specjalnych (np. z poliolefinu do wykorzystania w kriokomorach), etykiety poliestrowe służące zabezpieczaniu próbek, czy odpowiednie taśmy barwiące gwarantujące stabilny nadruk w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.

Wybór właściwej drukarki

Ważną rzeczą z perspektywy niezależności systemu etykietowania jest wybór właściwej drukarki etykiet. Zależnie od nakładów drukowanych etykiet możemy wybrać drukarki biurkowe (dla mniejszych nakładów), półprzemysłowe (dla średnich nakładów) oraz drukarki przemysłowe (dla największych nakładów). 

Drukarki etykiet mogą wspierać dwa typy wydruku: termiczny (dla etykiet o krótkiej żywotności) oraz termo transferowy (dla etykiet o dużej żywotności – wydruk wspierany odpowiednią taśmą transferową).

Przykłady wykorzystania

AXON_1_Motiv_1x1m

Próbki laboratoryjne

Sposób przechowywania próbek determinuje rodzaj ich oznakowania. W celu trwałego oznaczenia warto zastosować specjalistyczne etykiety samoprzylepne drukowane z wykorzystaniem drukarek etykiet o wysokiej rozdzielczości (ze względu na konieczność zastosowania etykiet na stosunkowo niewielkiej powierzchni probówki).

Sama aplikacja etykiety może odbywać się w sposób manualny, ale może być również przeprowadzona w sposób automatyczny, z wykorzystaniem aplikatorów etykiet print&apply.

Znakowanie pojemników medycznych

Drukarki etykiet wyposażone w automatyczny aplikator mogą nanosić etykiety samoprzylepne na każdy rodzaj pojemników wykorzystywanych w branży medycznej. 

Pojemniki te mogą być nośnikami dla probówek, mogą być również elementem opakowania specjalistycznych testów, czy leków. Aplikator etykiet jest w stanie nanosić etykiety o różnych kształtach – od klasycznych czworokątnych, aż po cylindryczne.

Testy kasetkowe

Testy kasetkowe zyskały na popularności w trakcie trwania epidemii Covid-19. Medycyna i farmacja używają tego typu narzędzi w diagnostyce wielu chorób (głównie wirusowych). Testy tego typu są produkowanie w sposób zautomatyzowany, a następnie pakowane zgodnie z odpowiednimi regulacjami.

Głowice aplikujące marki CAB mogą wspierać tego typu produkcję, aplikując nawet do 2400 etykiet na minutę. Kształt i treść etykiety dobierane są do indywidualnych oczekiwań klienta. Istnieje możliwość łączenia infrastruktury odpowiedzialnej za nadzorowanie produkcji z systemem wydruków etykiet w taki sposób, aby etykiety zawierały dane o zmiennym charakterze.

A co z logistyką w branży medycznej?

Znakowanie z wykorzystaniem technologii bezkontaktowej RFID

Technologia RFID podobnie jak technologia kodów 2D okazuje się bardzo praktyczna w obszarze wsparcia logistyki branży medycznej i farmaceutycznej. Tag RFID ukryty w etykiecie samoprzylepnej umożliwia odczyt informacji (np. numeru seryjnego, czy daty przydatności) w sposób bezkontaktowy.

Powszechne jest zastosowanie tej technologii do oznakowania pojemników zbiorczych funkcjonujących w układzie zamkniętym (np. pojemniki do transportu leków w kontrolowanej temperaturze). Zdecydowanym atutem zastosowania technologii RFID jest możliwość łączenia technologii tradycyjnej (kod kreskowy, kod 2D oraz tag RFID w jednej etykiecie).

Znakowanie GHS

Wprowadzenie do obrotu substancji niebezpiecznej wymaga zastosowania odpowiednich etykiet ostrzegawczych, zgodnych z przepisami GHS (Global Harmonized System). System ten definiuje sposób oznaczania substancji niebezpiecznych (głównie chemicznych, ale również substancji o innym składzie).

W ramach etykiety GHS stosujemy szereg piktogramów umieszczanych na kolorowym tle. Zastosowanie drukarek etykiet marki CAB XCQ daje możliwość druku dwukolorowego na jednym urządzeniu, dzięki czemu możliwe jest drukowanie zgodne z GHS bez użycia etykiet zadrukowanych wstępnie w drukarni etykiet.

Informatyzacja w służbie zdrowia i farmacji

LIMS - system zarządzania laboratorium medycznym

Placówki medyczne i farmaceutyczne podobnie jak producenci leków, nie mogą prowadzić działalności bez odpowiedniego wsparcia przez system informatyczny.

Systemy typu LIMS (system zarządzania laboratorium medycznym) zbierają dane o pacjentach, lekach i procedurach. Kluczowym elementem funkcjonowania sieci powiązanych ze soba placówek jest użytkowanie ich w sposób zintegrowany, w oparciu o jednolite standardy wymaganych danych.

Technologią, która wspiera tego typu integrację, jest zdecydowanie technologia automatycznej identyfikacji, dająca możliwość błyskawicznego i zautomatyzowanego odczytu danych pochodzących z różnych placówek w miejscu, w którym będzie to krytyczne.

Udostępnij

Powiązane treści