Jesteś tutaj:

System WMS to szybsza i dokładniejsza kompletacja zamówień klienta

Do lamusa przechodzą czasy, w których przygotowywanie zamówień klientów było sprawą prostą i szybką. Dzisiejsza logistyka magazynowa mierzy się częstokroć z koniecznością obsługi zamówień, pochodzących z wielu kanałów: sprzedaży tradycyjnej, hurtowej oraz internetowej.
Honeywell-mobile-computer-kompletacja

Taki wielokanałowy model (multi channel commerce) niesie ze sobą szereg wyzwań, również dla logistyki. Są one związane przede wszystkim z mniejszą przewidywalnością zdarzeń, ich większą różnorodnością, a co za tym idzie – koniecznością utrzymania bardzo elastycznej organizacji działów logistyki i magazynowania.

W tym artykule opowiemy o tym, jak system HKK WMS oraz Blue Yonder WMS, mogą wesprzeć proces kompletacji zamówień, tak aby Twój magazyn stał się elementem generowania przewagi konkurencyjnej, a nie powodem… kłopotów.

Zebra-mc9300-kompletacja

Nowoczesne strategie kompletacji wspierane przez nasze system WMS.

System WMS może wspierać kompletację towarów w magazynie z wykorzystaniem różnych modeli i dopasowanych do nich urządzeń auto ID. Historycznie, w czasach, kiedy dystrybucja odbywała się głównie poprzez kanał tradycyjny, najpopularniejszym z nich była kompletacja przy wykorzystaniu wózków widłowych. Przy ich pomocy zwożono palety (całe lub mieszane) do miejsc konsolidacji, skąd ładowano je do aut dostawczych.

Jedną ze strategii kompletacji jest rozwiązanie polegające na utworzeniu w polu konsolidacji specjalnej matrycy. Każda z nich reprezentuje innego odbiorcę, a towar jest odkładany w odpowiednim polu co ułatwia późniejszą wysyłkę.

Innym rodzajem kompletacji jest wykorzystanie sprzętu, takiego jak np. wózki z przegródkami służącymi selekcji kompletowanego towaru i jego złożeniu w odpowiednie miejsce, reprezentujące danego klienta.

Na proces kompletacji można również spojrzeć z perspektywy strategii procesowej. Tradycyjnie mieliśmy do czynienia z kompletacją dyskretną, gdzie jeden operator przypadał na jedno zamówienie. Szybki rozwój handlu wielokanałowego sprawił jednak, że na popularności zyskała tzw. strategia multi order picking, w której to operator pokonując ścieżkę kompletacji, zbiera produkty dla wielu zamówień.

Nasz system WMS wspiera również szereg innych metod kompletacji, taki jak kompletacja strefowa i falowa. W przypadku pierwszej z nich magazyn dzielony jest na strefy, a do każdej ze stref przydzielony jest operator lub operatorzy. Kompletują oni tylko towary obecne w danej strefie, ale dla wielu zamówień równocześnie. Drugim rodzajem jest kompletacja falowa, w której to magazyn dzielony jest na strefy, a kompletacja odbywa się w danych okresach czasowych.

Honeywell-voice

Technologia w służbie kompletacji w magazynie. Siła integracji z systemem WMS.

Proces kompletacji wspierany systemem WMS przebiega sprawnie między innymi dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii okołoinformatycznych. 

Podstawową technologią wykorzystywaną w logistyce magazynowej, jest technologia kodów kreskowych, która daje możliwość szybkiego oraz dokładnego identyfikowania wyrobów, które należy skompletować oraz stref, z których należy przeprowadzić kompletację.

Nasz system zarządzania magazynem może być również wspierany przez technologię voice picking, która daje możliwość prowadzenia kompletacji poprzez komunikację z systemem WMS przez komendy głosowe.

Kolejną innowacyjną technologia wykorzystywaną dzięki wsparciu systemu WMS jest technologia świetlna, dająca możliwość prowadzenia tzw. kompletacji pick by light.

Udostępnij

Powiązane treści